Skip to content

Uitslag ledenraadpleging KLM cao 2022-2023

Beste NVLT-leden bij de KLM,

Gisteren, 27 juli hebben we twee ledenraadplegingen gehouden waar wij het bereikte onderhandelingsresultaat cao 2022-2023 aan jullie hebben voorgelegd.

Het waren twee goed bezochte sessies, waar we uitleg op de onderdelen hebben gegeven en jullie vragen hebben beantwoord.

Wij hebben ervaren dat onze uitleg en de beantwoording van jullie vragen heeft bijgedragen in een positieve beoordeling van het behaalde cao-resultaat.

De aanwezige leden hebben dan ook in beide sessie met ruime meerderheid het onderhandelingsresultaat goedgekeurd.

Met dank voor jullie kritische en positieve reacties en aanwezigheid tijdens de vergaderingen!

Het Bestuur

Back To Top
Zoeken