Skip to content

UPDATE CAO KLM

Na de nieuwsbrief die is verstuurd naar alle KLM leden over de stand van zaken in de CAO bij KLM zijn er alweer wat ontwikkelingen te melden.

Hieronder een opsomming van de stand van zaken zoals het er nu voor staat.

Nieuwe tussenstand in de KLM Grond cao

 

Woensdag 11 juli heeft NVLT, samen met de andere grondbonden, verder onderhandeld over de nieuwe cao. Het eerder gecommuniceerde akkoord met FNV was voor andere bonden onvoldoende. Daarom hebben we hierover gesproken met de kaderleden en Bestuur en met collega bonden. Hierop heeft de NVLT samen met CNV, VKP en De Unie een gezamenlijke inzet bepaald. Met deze inzet hebben we de cao-onderhandelingen op 11 juni hervat.

 

Waar stonden we?

In de vorige onderhandelingsronde hadden we al een aantal punten beslecht, waaronder:

  • Salarisverhoging per 1-11-2018: 1,5%
  • Salarisverhoging per 1-04-2019: 1,0%
  • Duurzaam inzetbaarheidsbudget: 1,93%
  • Overbruggingsregeling voor dreigend boventalligen,
  • In het kader van werkdrukverlichting het aannemen van 150 mensen + 150 mensen in een leer/werktraject.
  • In co-creatie zoeken naar oplossingen voor problemen in het personeelsmodel zodat iedereen gezond kan werken en zijn pensioen kan halen, roosters en flexibiliteit met oog voor werkdruk en de privé/ werk balans.

 

Waar staan we nu?

Wij waren nog niet tevreden en zijn ervan overtuigd dat een beter resultaat haalbaar moet zijn. Vanuit die overtuiging hebben we onderhandeld. We hebben o.a. over de invoering van ORBA gesproken, verhoging van de license pay en verbetering van de 80-90-100 regeling. Op deze drie onderwerpen zijn stappen in de goede richting gezet. Om een goed beeld te krijgen, hebben we vragen gesteld over maatmensen en de gevolgen voor medewerkers met een persoonlijke toeslag. Volgend overleg krijgen we hier antwoord op. Ook hebben we voor het volgende overleg geagendeerd hoe we omgaan met de eindafrekening Perform2020 en welke stappen we nog kunnen zetten in het MSG-domein.

 

En nu?

Helaas is het niet mogelijk gebleken om op korte termijn verder te gaan. Daarom hebben we een nieuwe afspraak gemaakt op 3 september en het reeds geplande overleg van 6 september geprikt voor het volgende overleg. Onze hoop is dat we dan tot afronding kunnen komen.
Mocht dat inderdaad lukken, dan leggen we het onderhandelingsresultaat uiteraard aan jullie ter beoordeling voor.

 

Bestuur NVLT.

 

 

Back To Top
Zoeken