Skip to content

Update CAO

Houden we het gras groen deze zomer_

NVLT onaangenaam verrast door principe akkoord KLM met FNV!

 

Eind vorige week heeft FNV een akkoord bereikt met KLM over een nieuwe cao.

NVLT heeft samen met de andere drie bonden het overleg uitgesteld om met de achterban te kunnen overleggen en daarna het gesprek te hervatten.

Je kan op iedere dag een slecht akkoord afsluiten.

Een goed CAO resultaat lijkt nog niet in zicht.

 

Het bestuur van de NVLT heeft vergaderd over de ontstane situatie. Voor ons is het onbegrijpelijk dat er nu een akkoord lijkt te liggen. Het huidige voorstel is NIET in lijn met de CAO-akkoorden bij de Vliegers en Cabine.

 

Afspraken die we nog missen zijn o.a. :

–       Uitbreiding/ verhoging License pay (uitbreiding o.a. voor monteurs)

–       Verdere investeringen in Duurzame Inzetbaarheid

–       Afspraak uit vorige CAO (beloofd aandelen in pakket en zetel in de raad van commissarissen bij realisering doelstellingen Perform2020; bij piloten is hier 85 miljoen ! toegezegd).

KLM is van mening dat het gronddomein minder productiviteitsverbetering heeft gerealiseerd dan de Vliegers, waardoor er geen aanspraak mogelijk is op aandelen. En daar zijn wij het NIET mee eens.

 

Afspraken tot nu toe zijn o.a. :

Loon en looptijd

De looptijd van de cao is tot 1 juni 2019. Gelijk aan de cabine en cockpit cao.

De loonsverhoging is gelijk aan de andere domeinen 4% en bestaat uit:

  • Vanaf 1-1-2018 ontvang je een persoonlijk DI budget van 1,93% over je pensioengevend salaris. Het bruto equivalent kan je netto besteden aan opleiding of het netto equivalent jaarlijks uit laten keren als loon.
  • Stijgen de salarissen en salarisschalen met 2,5%
  • KLM heeft een toezegging gedaan over het continueren van de 80-90-100 regeling. Dat wil zeggen dat als je per 1-1-2019 60 jaar of ouder bent, je 80% kan gaan werken tegen 90% loon en 100% pensioenopbouw.
  • Er komt een overbruggingsregeling voor dreigend boventalligen.
  • De huidige werkgelegenheidsgarantie wordt gecontinueerd.
  • Afspraken over het aannemen van uitzendkrachten (150 contracten op KLM voorwaarden en 150 leer/werkbanen).

Dit mag nooit ten kosten gaan van onze loonruimte. De KLM is verantwoordelijk voor de juiste bezetting.

  • In co-creatie willen we de problemen rond het personeelsmodel, roosters en flexibiliteit een platform geven om er in het volgend cao concrete afspraken over te kunnen maken.

 

Het bestuur heef deze voorstellen met de kaderleden besproken en hopen het gesprek met de KLM te kunnen hervatten.

 

Bestuur NVLT,

Back To Top
Zoeken