Skip to content

Update, corona en gevolgen voor de KLM medewerkers

Beste leden,

Vandaag zijn bonden en KLM weer bij elkaar gekomen. KLM heeft de huidige situatie weer gegeven en haar voorstellen toegelicht. De heer Elbers is voornemens om in de loop van de avond met een video boodschap naar de medewerkers te komen om de ontstane situatie toe te lichten.

Wij zijn in onderhandelingen over deze voorstellen en zullen op zeer korte termijn tot een principe akkoord komen.

Dit principe akkoord zullen wij ter goed keuring bij jullie neer leggen.

Het Bestuur,

Back To Top
Zoeken