Skip to content

Veiligheid in de luchtvaart in gevaar?

In de media is veel ophef ontstaan door uitspraken van vertegenwoordigers van de AEI (Aircraft Engineers International) Daarbij kan de indruk ontstaan dat de NVLT achter die uitspraken staat.
De NVLT is niet aangesloten bij de AEI en staat ook niet achter de uitspraken die AEI in de media doet.
De NVLT is jarenlang, samen met de Nederlandse luchtvaart maatschappijen, bezig geweest de veiligheid naar een hoger niveau te brengen en is van mening dat dat niveau zeer acceptabel is. Wij menen een grote bijdrage te hebben geleverd aan de opzet en kwaliteit van safety management systemen. Wij hebben een bijdrage geleverd aan de bewustwording van de verantwoordelijkheden die bij de Certifying Staff liggen en aan een goed werkend meldingsysteem van voorvallen.

De NVLT distantieerd zich dan ook ten zeerste van de door de AEI gedane uitspraken.

Met vriendelijke groet,
Ron Scherft
Voorzitter

Back To Top
Zoeken