skip to Main Content

Verminderen fijnstof blootstelling op Schiphol vraagt om snel en adequaat handelen


Beste NVLT-leden bij KLM, Transavia en Regional Jet Center, ··Het NVLT-bestuur heeft de heftige berichten in de media met betrekking tot de (Ultra)fijnstof gevaren op Schiphol en de daardoor mogelijk ernstige gezondheidsgevolgen op de voet gevolgd. De situatie op het platform en in de hangaars is voor de bestuursleden, die allen ook zelf werkzaam zijn als luchtvaarttechnicus, zonder meer bekend.

Het is ook een feit dat medewerkers op Schiphol vaak tijdens hun werkzaamheden worden blootgesteld aan giftige stoffen, zoals fijnstof. De vraag is echter: hoe kunnen we dit risico zoveel mogelijk beperken? Wat de NVLT betreft liggen de oplossingen daarvoor in de eerste plaats op de overlegtafels met de KLM-groep en Schiphol en niet in discussies via de media.

(ultra)Fijnstof is geen geheim
De stelling in het programma Zembla dat KLM en Schiphol al sinds 2007 op de hoogte zijn van de gezondheidsgevaren klopt, maar de suggestie van deskundigen dat er verder niets is gedaan om die blootstelling zover mogelijk terug te dringen is onjuist. Er zijn door KLM wel degelijk diverse maatregelen genomen. Dat is ook intern met de medezeggenschap van KLM gedeeld, wat tevens geldt voor metingen en rapporten over fijnstof en luchtkwaliteit. Er is in de afgelopen jaren echter vooral door de luchthaven Schiphol onvoldoende medewerking geboden om de blootstelling aanmerkelijk te verminderen.

Spoedoverleg
Het is zaak om zo snel mogelijk oplossingen in te voeren om de blootstelling van medewerkers op het platform en in de hangaars nu ook echt significant terug te dringen. De NVLT zal hierover spoedoverleg met de KLM-groep aanvragen en ook roepen wij de collega bonden op hieraan deel te nemen.Niet langer afwachten
Best practices van maatregelen, zoals bijvoorbeeld op luchthaven Kastrup in Kopenhagen en ons eigen Eindhoven Airport, blijken al zeer succesvol te zijn. Verschillende al elders toegepaste zaken zijn wat de NVLT betreft ook snel en redelijk eenvoudig op Schiphol in te voeren, mits de luchthavendirectie meewerkt.

Hierbij merken wij nog op dat de Nederlandse overheid en de Gemeente Amsterdam als groot aandeelhouders van de luchthaven Schiphol (met resp. 70% en 20% van de aandelen), deze directie ook kunnen aansturen om nu concreet in te grijpen in deze ongezonde situatie.

Wij zullen ons hard maken om nu op de kortst mogelijke termijn tot handelen over te gaan en niet eerst nog allerlei langdurige onderzoeken af te wachten.

Blijf onveilige en ongezonde situaties melden!
Tot slot roepen wij alle leden op om onveilige en ongezonde situaties, zoals van jet blast, welke de Europese Verordening melden voorvallen in de burgerluchtvaart kwalificeert als een “fume event”: (rook en of dampen) “te blijven melden via het interne meldsysteem van je organisatie. Hierdoor wordt de melding ook bij het “Analysebureau Luchtvaartvoorvallen” ABL van de luchtvaart autoriteit geregistreerd. Wat uiteindelijk een duidelijk beeld van de omvang van het probleem zal kunnen geven.

Vragen en/of opmerkingen kun je te allen tijde mailen naar nvlt@nvlt.org

Met vriendelijke groet,

NVLT-bestuur


Schrijf je ongeorganiseerde collega in als lid van de NVLT!
Tik op de afbeelding of scan de QR code voor meer informatie en aanmelden.

Back To Top
Zoeken