Skip to content

“Verstandige keuzes maken voor steun aan KLM”!

Na een moeizaam proces werd er overeenstemming bereikt over te maken afspraken over de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage van KLM-medewerkers. Dit was een voorwaarde van de Nederlandse overheid om steun aan KLM te willen verlenen.

Blokkades

Deze steun is onontbeerlijk voor het voortbestaan van KLM. De inhoud van de afspraken is wat de NVLT betreft afgewogen en met de nodige input van de vakbonden tot stand gekomen.

De NVLT roept “alle” bonden op om voor de toekomst van KLM en haar medewerkers zich te committeren aan de duidelijkheid die de overheid vraagt zolang er sprake is van de steun.

Het nu gevraagde commitment is voor de NVLT sowieso een vanzelfsprekendheid en zelfs al meerdere malen toegezegd.

Belang medewerkers voorop

“De bodem van de kas is in zicht,” zegt Robert Swankhuizen, voorzitter van de vakbond voor luchtvaarttechnici, “nog langer bakkeleien zet serieus de staatsteun op het spel.”

Voor behoud van werkgelegenheid en inkomen is in de eerste plaats continuïteit van KLM nodig. Wie dat nu in de waagschaal stelt, negeert totaal de belangen van alle medewerkers.

First things first

“Er is nog van alles te zeggen over hoe dit proces gelopen is en welke rol ook de afwezigheid van overleg tussen bonden en Minister Hoekstra heeft gespeeld,” concludeert Swankhuizen, “maar laten we nu eerst gezamenlijk zorgen voor de redding van KLM en daarmee ook vele tienduizenden banen.”

Het bestuur

Nederlandse Vereniging voor Luchtvaarttechnici

Back To Top
Zoeken