Skip to content

Vertrekregeling voor GWK’s bij KLM!

Vandaag hebben we met KLM gesproken over het raamwerk waarbinnen de cao onderhandelingen zich zouden moet afspelen.
Dat raamwerk omvat een aantal afspraken voorafgaande aan de onderhandelingen en dienen om ons een gevoel te geven dat de onderhandelingen ook werkelijk leiden tot een sterkere KLM waarin de werkgelegenheid voor de toekomst geborgd is.
Binnen het raamwerk willen wij afspraken maken over die werkgelegenheid. Wij willen afspreken dat er in de Perform 2020 periode geen gedwongen ontslagen zullen vallen bij de KLM. Die afspraak willen wij maken voordat wij aan de cao onderhandelingen beginnen. Daarbij horen ook afspraken over een vrijwillige vertrekregeling voor Grondwerktuigkundigen.
Het raamwerk omvat in ieder geval de toezegging dat, in navolging va de vliegers, ook de grondbonden een zetel in de Raad van Commissarissen van KLM en de holding AF KL krijgen. Daarbij willen wij dat een deel van de uit te onderhandelen besparing op de arbeidskosten in de vorm van aandelen ten goede komt aan de werknemers. Ook willen wij een passende loonparagraaf en een verbeterde winstdelingsregeling als uitkomst van de onderhandelingen.

De KLM heeft op 18 december 2014 al aangegeven een vrijwillige vertrekregeling met ons te willen afspreken voor GWK’s. Vandaag heeft KLM een denkrichting met ons gedeeld waarin de VVR gestalte krijgt. Vooralsnog heeft die denkrichting niet de vorm van een concreet voorstel maar wij verwachten dat een inhoudelijk voorstel op korte termijn gepresenteerd gaat worden. De denklijn gaat uit van een brede regeling die in eerste instantie geldt voor GWK’s en vrachtmedewerkers die boventallig raken door de afslanking van de Full Freighter operatie. De regeling zou in de gedachte van KLM gelden voor alle leeftijden en toewijzing zou moeten gebeuren op basis van het afspiegelingsprincipe. In de gedachte van KLM zou de regeling eenvoudig moeten worden en moet er sprake zijn van financiële afrekening ineens. Onder GWK verstaat de KLM in dit verband overigens alle B1 en B2 Certifying Staff. De overcapaciteit zal bepaald worden binnen de verschillende gradaties van CS (b.v. Technisch Specialisten, proefdraaiers, leads, etc.) De regeling gaat uit van vrijwillig vertrek.

Wat ons betreft zal er geen CS gedwongen het bedrijf verlaten. Het is al weer bijna 15 jaar geleden dat wij KLM hebben laten weten zeer ongelukkig te zijn met de omgekeerde verhoudingen tussen GWK’s en monteurs (piramide). Sinds die tijd hebben er diverse initiatieven plaatsgevonden om die verhoudingen terug te brengen naar industrie standaard echter, steeds zonder het beoogde resultaat. Wij menen dat KLM hierdoor een zorgplicht heeft voor zijn GWK’s en wij zullen die zorgplicht verzilveren aan de cao tafel. GEEN GWK GEDWONGEN DE DEUR UIT!

Op 29 januari wordt het overleg met KLM vervolgt. Voordat wij kunnen starten moet het raamwerk wel voorzien zijn van een wederzijds akkoord.

Ron Scherft

Back To Top
Zoeken