Skip to content

Vervolg CAO onderhandelingen bij KLM start nog niet!

In december 2011 is door de KLM en de NVLT een tussenstand bereikt in de CAO onderhandelingen. Die onderhandelingen moeten leiden tot een nieuwe CAO 2011. De CAO 2010-2011 liep af op 30 september 2011.
In de tussenstand is afgesproken om de lonen op 1 januari 2012 te verhogen met 1,25%. Ook is een eenmalige uitkering afgesproken van 1,25% over 6 maanden, uit te betalen in april 2012. Tevens is de Part-66 toeslag voor de Certifying Staff per 1 januari 2012 met 95 euro per maand verhoogd.
In het protocol hebben we ook afgesproken in april 2012 het overleg weer op te pakken met het doel voor 1 juni een nieuwe CAO te hebben.
Vandaag hebben wij met de KLM gesproken over de voortzetting van de onderhandelingen. Omdat verschillende werknemersorganisaties nog aan het onderzoeken zijn of de economische situatie in de luchtvaart – en vooral KLM – aanleiding geeft om de CAO zodanig te wijzigen dat het bedrijf klaar staat voor de toekomst, moesten we constateren dat we waarschijnlijk niet voor de zomer tot een resultaat kunnen komen.

Begin juni zullen we met het vervolg van de onderhandelingen beginnen. De KLM zal dan haar voorstellen presenteren en toelichten.
Tot nu toe heeft de NVLT geen wijzigingen aangebracht in haar voorstellen voor deze CAO.
Of dat gezien de omstandigheden ook niet zal gaan gebeuren is nu niet zeker. Mocht er aanleiding zijn de voorstellen te wijzigen, dan zullen we dat aan de leden voorleggen in een ledenvergadering.

Back To Top
Zoeken