Skip to content

Vitaliteit-, levensloop- en spaarloonregeling

Vitaliteit-, levensloop- en spaarloonregeling 

Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 30 september jl. een toelichting aan de Tweede Kamer gestuurd op het vitaliteitspakket, dat onderdeel uitmaakt van de afspraken uit het Pensioenakkoord.

De brief van de minister is te downloaden via www.rijksoverheid.nl.  Een korte toelichting op de brief:

 Vitaliteitspaarregeling

Er komt per 1 januari 2013 een nieuwe spaarregeling, namelijk het ‘vitaliteitsparen’. Over de inleg hoeft geen belasting te worden betaald, dat wil zeggen dat het uit het brutoloon kan worden gespaard. Pas als iemand geld opneemt van de spaarrekening, is over de opname inkomstenbelasting verschuldigd. We noemen dit de ‘omkeerregel’, zoals ook bij pensioenen het geval is. Daarnaast telt het tegoed op de spaarrekening niet mee voor Box 3 van de Inkomstenbelasting (“vermogen”).

Er kan tot maximaal € 20.000 worden gespaard, waarbij een jaarlijkse maximum inleg van € 5.000 euro geldt. Deelnemers kunnen na een opname opnieuw geld op de rekening storten tot het maximum van € 20.000 weer is bereikt. Er gelden geen beperkingen ten aanzien van de aanwending of het tijdstip van opname. De enige beperking is dat er jaarlijks maximaal € 10.000 mag worden opgenomen vanaf het jaar waarin een deelnemer op 1 januari 62 jaar oud is. 

Levensloopregeling

Werknemers die momenteel een levenslooprekening hebben, kunnen hier gewoon geld op blijven storten, tot het maximum van 210% van het brutojaarsalaris. De enige voorwaarde die er geldt, is dat op31 december 2011minimaal € 3.000 tegoed op de levenslooprekening staat. Iemand, die gebruik blijft maken van de levensloopregeling, kan geen gebruik maken van de vitaliteitsregeling. Iemand kan nooit èn een levenslooprekening èn een vitaliteitspaarrekening naast elkaar hebben.

 Als iemand momenteel een levenslooprekening heeft, waarop minder dan € 3.000 staat, kan die deze nog voor 1 januari 2012 tot minimaal € 3.000 aanvullen, zodat er ook na 1 januari 2012 gebruik kan blijven worden gemaakt van deze regeling. Mensen die geen levenslooprekening hebben, komen vanaf 2013 alleen nog in aanmerking voor de vitaliteitsregeling. Als je minder dan € 3.000 op de levenslooprekening hebt staan, dan kan je het tegoed straks (onbelast) doorstorten naar de vitaliteitsrekening. Als je daarvoor niet kiest en het tegoed laat uitkeren, dan moet je er belasting over betalen (het betreft immers een opname).

Als je niet meedoet met de levensloopregeling (of met de spaarloonregeling), dan is het te overwegen om je nog dit jaar bij je werkgever aan te melden voor de levensloopregeling en voor 1 januari 2012  € 3.000 op de levenslooprekening te storten. Door vervolgens jaarlijks een bedrag op je levenslooprekening te storten, kan je straks je tegoed (je mag tot 210% van je brutojaarsalaris sparen) aanwenden om eerder met pensioen te gaan! Theoretisch is 210% van je brutojaarsalaris namelijk goed voor de financiering van 3 jaar fulltime verlof tegen 70% van je laatstverdiende salaris).

Voor KLM leden bel de HR infolijn op 020-6493030 of ga langs bij de afdeling personeelszaken. Voor leden bij andere bedrijven, contact de afdeling personeelszaken.

 Spaarloonregeling

Zoals het kabinet al in het regeerakkoord bekend heeft gemaakt, wordt na 18 jaar de spaarloonregeling afgeschaft. De spaarloonregeling werd in 1994 ingevoerd als tegenprestatie om de loonontwikkeling te matigen. Op de spaarloonrekening kon jaarlijks tot een bepaald maximum (anno 2011: € 613,00) een deel van het brutoloon worden ingelegd. Dit geld werd op een geblokkeerde spaarrekening gestort en onder bepaalde voorwaarden vrijgegeven, maar in ieder geval na 4 jaar. De geblokkeerde tegoeden werden niet meegerekend in Box 3 van de Inkomstenbelasting (“vermogen”) en over de vrijgegeven bedragen hoefde door de werknemer geen belasting te worden betaald. In vrij korte tijd kon de bruto inleg dus netto worden uitbetaald en was deze daarom een aantrekkelijke regeling voor veel werknemers.

Het kabinet heeft echter besloten de regeling per 1 januari 2012 af te schaffen. Dit betekent dat het opgebouwde spaarloon met ingang van 1 januari 2012 vrij op te nemen is.

De deelnemers aan de spaarloonregeling kunnen hun tegoed ook op de geblokkeerde spaarrekening laten staan. Als men zich aan de voorwaarden van de spaarloonregeling houdt, dan blijft voor die tegoeden de vrijstelling in Box3 instand. De tegoeden worden dan jaarlijks gedeeltelijk vrijgegeven, zoals nu ook het geval is (vier jaar na de inlegdatum).

 

Bovenstaand bericht is met toestemming overgenomen van de Vereniging van Hoger KLM Personeel (VHKP)

 

Back To Top
Zoeken