Skip to content

Volgende fase erkenning Martinair (RJC)

Vandaag, 16 juli 2013, hebben wij weer gesproken met Martinair over de erkenning van de NVLT als cao partij.
Zoals bekend is Martinair in transitie naar een organisatie met een operating carrier , een vliegschool en een vliegtuigonderhoudsmaatschappij wat de nodige aandacht van alle betrokken partijen vraagt.
De uitkomst van het gesprek vandaag is dat Martinair – na inzicht in de representativiteit onder de medewerkers – geen principiële bezwaren heeft tegen de deelname van de NVLT aan het arbeidsvoorwaardelijk overleg en dat we de erkenning tegemoet kunnen zien op het moment dat de onderhandelingen voor een cao voor het Martinair Regional Jet Center (RJC) van start zullen gaan.
Ook is afgesproken dat tot die tijd de NVLT op de hoogte wordt gehouden over de inrichting van het RJC. Over de vorm waarin dit plaatsvindt moet nog worden gesproken.

Hiermee hebben wij een stap voorwaarts gezet op het pad naar volledige erkenning.

Wij vertrouwen erop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Peter Hagen, Huug Brinkers en Ron Scherft.

Back To Top
Zoeken