Skip to content

Voortgang KLM cao onderhandelingen

Woensdag middag hebben we samen met KLM en andere grondbonden in bilateraal overleg bij elkaar gezeten. We hadden de KLM gevraagd om met een integraal voorstel te komen en de discussie over wie wat levert te beëindigen.
KLM heeft een voorstel gepresenteerd dat enigszins afwijkt van eerdere voorstellen en waarin onderdelen verschoven zijn naar de langere termijn.
Het voorstel gaat uit van een looptijd van 18 maanden en een 0 lijn. Ook is er een vrijwillige vertrekregeling gepresenteerd die enigszins afwijkt van wat we al eerder van KLM hadden ontvangen en waarvan wij grote twijfels hadden of die zou doen wat hij moet doen.
De discussie over de oudere dagen is nu naar de lange termijn verschoven maar daarvoor in de plaats wordt wel het inleveren van meer ATV dagen gevraagd.

Als tegenprestatie wil KLM een uiterste inspanning doen om gedwongen ontslagen te voorkomen.

In de komende weken zal onze delegatie samen met kaderleden en bestuur het voorstel bestuderen. Wij willen ook kijken hoe deze voorstellen zich verhouden met onze eigen voorstellen. Het overleg wordt op 4 maart voortgezet.

Ron Scherft

Back To Top
Zoeken