Skip to content

Waarschuwing bij verlof plannen!

Beste NVLT-leden en overige grond medewerkers bij de KLM,

De NVLT en de collega grond bonden hebben in het NOW-3 protocol met de KLM een afspraak gemaakt over de teruggave/ verschuiven van verlof.

“KLM beëindigt in 2021 het algemene verbod op teruggave/verschuiven van opgenomen MV dagen. Ten aanzien van teruggeven/ verschuiven van ingepland verlof gelden weer de (lokale) (vakantie)regelingen/beleid.”

Wij ontvingen klachten van leden dat KLM zich niet aan deze afspraak houdt, ondanks de schrijnende situatie waar sommige leden zich in bevinden.

Wij zijn tot nu toe in overleg geweest met de KLM om tot een acceptabele afspraak te komen. In deze overleggen heeft KLM aangegeven hoe zij om wil gaan met het teruggeven/ verschuiven van verlof. De regeling die KLM voorstelt vinden wij onvoldoende. Wij zien daarmee nauwelijks nog mogelijkheden tot het teruggeven/ verschuiven van verlof. Hierdoor hebben wij ook geen overeenstemming met de KLM bereikt. Wij betreuren dat KLM niet met ons voorstel is mee gegaan, omdat dat juist voor beide partijen positief had uitgepakt.

 Hoe nu om te gaan met teruggave/ verschuiven van verlof?

Ons advies:

1.           Vraag alleen verlof aan wanneer je zeker weet dat je deze ook gaat genieten;

2.           Zoek de creativiteit op, kijk b.v. of je het verlof in je team of afdeling kan “reserveren” en dien pas op het laatste moment je verlof aanvraag in;

3.           Probeer in onderling overleg met je team/ afdeling of leidinggevende een regeling te treffen wanneer je verlof wilt verplaatsen of terug moet geven.

Het NVLT Bestuur,

Back To Top
Zoeken