Skip to content

Wat is waar en wat niet!

Op 17 mei hebben we twee ledenvergaderingen gehouden met als onderwerpen de KLM cao en de Business Case GWK. De opkomst was bijzonder groot.
De vergaderingen waren informerend van aard maar gelijker tijd hebben we ook de meningen en standpunten van de leden kunnen peilen.
Meningen waren niet mis te verstaan. Ten aanzien van de cao voorstellen van KLM was het credo, “gooi maar in de prullenbak”. Daar gaan we niet over onderhandelen.
Inmiddels zijn we weer in gesprek met KLM. Niet op de inhoud maar hoe nu verder! Zodra daar een besluit over genomen is komen we weer in de lucht.

Ten aanzien van de Business Case en de daaruit voortkomende boventalligheid deelde de aanwezigen het standpunt van het bestuur dat er geen GWK naar het mobiliteitscentrum gaat. De strijdlust was over duidelijk aanwezig.
Ten aanzien van de aantallen (41) en de data van 1 juni en 1 juli ontstaat er steeds meer onduidelijkheid. Het aantal varieert en de data zijn niet heilig meer (voor zover je van heilig kunt spreken)
Management van verschillende productie units spreken elkaar tegen. Verschillende verhalen doen de ronde en ook wij als bestuur krijgen geen duidelijk beeld van wat er nu gaat gebeuren en wanneer er wat gaat gebeuren. Erg vervelend. Ook na “duidelijkheid van hoog niveau” te hebben gekregen blijft het nieuws uit het veld nog steeds divers van aard.
E.e.a. betekent dat we zullen moeten afwachten wat er gebeurt. Wij betreuren het dat er zoveel onduidelijkheid bestaat over zo een belangrijk onderwerp.

Als er duidelijkheid komt zullen we jullie daar direct over informeren!

Ron Scherft

Back To Top
Zoeken