Skip to content

Werkoverleg bij KLM Engineering & Maintenance…

Naar aanleiding van de antwoorden op de bezwaarschriften die door de Certifying Staff (CS) van KLM zijn ingediend is de frustratie bij de betreffende medewerkers tot uitbarsting gekomen.

Op Schiphol centrum is er vanochtend werkoverleg geweest waarbij ook de vakbonden waren uitgenodigd. Hierbij waren veel medewerkers van de VO-P unit en MCC aanwezig.

Conclusie was dat er geen vertrouwen meer is in het functiewaardering systeem zoals dat nu door de KLM wordt gehanteerd. De CS is er van overtuigd dat de uitkomsten van de functiewaardering ‘politiek’ gemotiveerd zijn. Ook is men de mening toegedaan dat de bedrijfsleiding willekeur toepast bij de in te delen functies. Dit is voor de CS niet langer aanvaardbaar.

De massaal aanwezige CS heeft aan de bedrijfsleiding aangegeven alleen nog te accepteren dat alle CS T32 zal worden. Hieraan is een deadline gekoppeld die afloopt op zondag 22 mei. Tijdens een dan te organiseren werkoverleg wil men de uitslag van de gestelde eis weten.

De betreffende medewerkers hebben verder bij de bedrijfsleiding aangegeven dat de gesprekken hierover moeten worden gevoerd met externe partijen (vakbonden) en niet meer met het interne OR-bestel.

Back To Top
Zoeken