Skip to content

ZORGEN BIJ NVLT OVER KLM E&M

De NVLT maakt zich zorgen over de positie van KLM Engineering & Maintenance bij KLM en bij Air France-KLM Engineering & Maintenance.

 

Ondanks de prachtige jaar cijfers bij Air France-KLM maakt de NVLT zich zorgen over de positie van KLM Engineering & Maintenance (E&M de onderhoudstak bij KLM) bij KLM en hun positie bij Air France AFI – KLM Engineering & Maintenance.

De reden hiervoor is dat de winstverhouding van KLM E&M, mln € 42. t.o.v. KLM mln € 910 steeds kleiner word.

Dit ligt niet in de lijn der verwachting van de Holding , namelijk tijdens de afgelopen Mei gehouden jaarlijkse aandeelhouder vergadering in Parijs heeft Air France-KLM CEO Jean –Marc Janaillac duidelijk aangegeven dat Maintenance ( Onderhoud) gezien wordt als één van de drie hoofdpijlers van de holding Air France-KLM.

Als KLM haar verantwoordelijkheid neemt en ervoor zorgt dat KLM E&M kan gaan groeien op alle divisies : Motoren , Componenten , Airframe en Line maintenance international met meer gemotiveerd en financieel gewaardeerd personeel, IT middelen en hangaar ruimte, dan zijn wij ervan overtuigd dat met goed entrepeneurschap, en het minimaal uitbesteden van werk dat KLM E&M een positie terug gaat verwerven waar het jaren heeft gestaan en waar het hoort en waar de werknemers trots op zijn en blijven om hier deel van uit te maken. KLM E&M zal hierdoor zijn positie t.o.v. AFI verbeteren en een gezonde balans tussen deze twee realiseren met als doel samen met AFI de grootste wereldspeler te blijven in het onderhoud van “new-generation” vliegtuigen

De winst van KLM E&M mln € 42 t.o.v. Air France Industries AFI mln € 173 blijf gering. De winst van beide onderhoudsbedrijven , Air France AFI – KLM E&M tezamen is kleiner geworden van mln€ 238 naar mln€ 215.

De winst verhouding tussen KLM E&M en AFI uit 2017 is net als in 2016 scheef, AFI met 2x zoveel mensen als KLM E&M genereerde meer dan 3x zoveel winst als KLM E&M. AFI was verantwoordelijk voor bijna 31% van de winst van Air France.

De NVLT wil dat de positie van KLM E&M bij KLM wordt verbeterd en versterkt zodat er voldaan word aan de uitspraak van Air France-KLM CEO. Er moet meer geïnvesteerd worden in KLM E&M zodat deze divisie ook één van de winstgevende pijlers van KLM gaat worden.

Het Bestuur

Back To Top
Zoeken