Skip to content

5 opkomsten voor deeltijders en de knelpunten in planning GS en Cargo

Beste NVLT-leden bij KLM,

In de afgelopen weken heeft een aantal keren formeel overleg plaatsgevonden tussen de grondbonden en KLM over knelpunten in de planning, die de aanleiding vormden voor het, inmiddels voorlopig ingetrokken, voornemen van KLM tot invoering bij ingang winterdienst van – een aangepaste vorm van – D5O (meer opkomsten voor deeltijders) bij Groundservices- en Cargo afdelingen.

Doel van dit overleg was om (meer) inzicht te krijgen in de flex-behoefte van KLM.

In dit overleg heeft KLM per divisie (GS, Cargo en E&M) gedetailleerd inzicht gegeven in de verschillen tussen de geplande werkzaamheden en de uiteindelijke werkelijke hoeveelheid werk ten opzichte van de planning. Daarbij is niet alleen gekeken naar seizoen patronen, maar ook naar de verschillen per dag.

De NVLT constateert op basis van deze gegevens dat KLM’s divisiebrede flex behoefte binnen GS en Cargo, niet op soortgelijke wijze van toepassing is bij E&M. Ook de (benodigde) inzet van uitzendkrachten is onvergelijkbaar. Wij zijn dan ook zéér kritisch als het gaat om eventuele doorwerking naar E&M van mogelijke flex voorstellen of -afspraken voor deze divisies.

Wij herkennen wel de wederzijdse wens voor meer flexibiliteit bij E&M en hebben daarom in het overleg ook ons eerdere voorstel voor de cao 2019-2022 herhaald:

Variabele opkomsten: wij willen nieuwe diensten introduceren van max 12 uur (6:00 tot 18:00 en 18:00 tot 6:00). Deze twee diensten kunnen alleen op vrijwillige basis ingeroosterd worden. De aanzegtermijn is minimaal 12 uur van te voren. De dienst lengte is minimaal de dienstlengte basisrooster en maximaal 12 uur. Uren boven het basisrooster is overwerk. Compensatie voor deze flexibiliteit is 1,5 uurloon per dienst.

Dit voorstel voor variabele opkomsten is wat ons betreft direct gekoppeld aan een ander flex voorstel dat wij indienden voor de voorgaande cao:

Indelen KV-dagen: wij stellen voor om op vrijwillige basis de teams binnen E&M verantwoordelijk te maken voor het indelen van de KV-dagen. Deze flexibiliteit kan een substantie kostenbesparing opleveren. Daarom stellen we tevens voor daar een vergoeding tegenover te stellen van een nader overeen te komen percentage van het voordeel.

KLM heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op deze herhaalde voorstellen.

We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen en mogelijke afspraken worden uiteraard te allen tijde aan de leden ter stemming voorgelegd!

Heb je vragen en/of opmerkingen? Mail dan naar nvlt@nvlt.org!

Met vriendelijke groet,

Het NVLT Bestuur

Back To Top
Zoeken