Skip to content

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Afgelopen donderdag 13 April hebben we onze 17e algemene ledenvergadering gehouden in het “Dorpshuis” in Badhoevedorp.

De animo voor deze vergaderingen in de ochtend en de avond was bedroevend!

We hebben tijdens deze vergaderingen terug geblikt op het achter ons liggende verenigingsjaar en een doorkijkje genomen naar het voor ons liggende jaar.

Deze vergadering stond ook in het teken van een bestuurlijke wissel. Ron Scherft onze voorzitter trad af en was niet herkiesbaar voor een volgende termijn.

Wij hebben met een unanieme stemming voor , een nieuw bestuurslid Theo de Werk mogen verwelkomen.

De bestuursleden Piet Visser van RJC en Rene Vagevuur van KLM moesten statutair ook aftreden en waren beiden herkiesbaar. Zij zijn beide door de aanwezige leden unaniem herkozen op hun posities.

Op de vrijgevallen post van voorzitter die Ron Scherft heeft achtergelaten hebben wij als bestuur Rob Swankhuizen mogen installeren die het voorzitterschap a/i voorlopig op zich zal nemen. Het bestuur is Rob zeer erkentelijk voor deze acceptatie.

Ook konden wij melden dat wij op de valreep van Ron Scherft zijn scheiden nog de Erkenning bij CHC hebben gekregen. Hier is Ron al eerder mee druk geweest en dit is ook een mijlpaal die we als NVLT mochten bereiken.

Rest ons Ron Scherft hartelijk te bedanken voor zijn 17 jaar inzet voor de NVLT en Rob succes te wensen in zijn nieuwe positie als voorzitter a/i wat hij naast zijn reguliere taken zal vervullen.

Bestuur NVLT

 

Back To Top
Zoeken