Skip to content

Berichtgeving KLM leden

Naar aanleiding van ons dispuut met KLM over de mobiliteitsafspraken 2015 die 4 bonden hebben gemaakt met KLM, willen we jullie middels deze nieuwsflits verder informeren over het standpunt van de NVLT.
Na ons uitgebreid te hebben laten informeren en het ingenomen standpunt te hebben getoetst in de ledenvergaderingen op 4 februari is het bestuur vandaag tot de conclusie gekomen dat de NVLT de mobiliteitsafspraken 2015 definitief niet zullen tekenen.
Het verschil van mening dat wij met KLM hebben over de uitwisselbaarheid van de diverse GWK functievarianten en het afspiegelen op basis van wettelijke eisen lijkt op dit moment onoverbrugbaar. Wij zullen ook niet gedogen dat de mobiliteitsafspraken worden toegepast op de GWK groep.
Wij zullen in de komende tijd in het bedrijf sessies gaan houden om het NVLT standpunt nader toe te lichten. Wij zullen bijtijds aankondigen waar en wanneer de infosessies gegeven zullen worden.

Op dit moment hebben we geen inzicht in de aantallen boventalligen en de momenten waarop boventalligheid door KLM wordt bepaald. Ons was toegezegd dat we eind januari de business case E&M (waarin die gegevens worden opgetekend) zouden krijgen. Die hadden wij onder andere nodig om ons standpunt te bepalen. Helaas hebben wij die business case nog altijd niet ontvangen en hebben wij ons standpunt verder ook niet aangepast.
Als we de business case en ook de adviesafspraken in ons bezit hebben zullen wij weer speciale ledenvergaderingen organiseren om jullie te informeren over de laatste stand van zaken.

Tot zover,
Ron Scherft.

Back To Top
Zoeken