Skip to content

CAO en Business Case GWK

Op 2 en 3 juni zijn we door de KLM uitgenodigd om de cao onderhandelingen voort te zetten. KLM zegt de signalen die de werknemers de afgelopen tijd hebben afgegeven serieus te nemen en zij wil proberen uit de impasse te komen waar we nu in zitten.

De komende onderhandelingsdagen zullen tot doel hebben te onderzoeken op welke thema’s we elkaar kunnen vinden. De voorstellen zoals KLM die heeft gedaan op 29 april blijven voor ons moeilijk aanvaardbaar. Deze voorstellen houden ons inziens geen rekening met de offers die we al gedaan hebben en ze dragen niet bij aan een gebalanceerd pakket arbeidsvoorwaarden.

Deze voorstellen leiden ook tot grotere verschillen tussen de verschillende domeinen en dat kan wat ons betreft niet de bedoeling zijn.

Met betrekking tot de business case GWK zien we dat er signalen zijn dat KLM zekerheid wil geven over de situatie van de Cat.B. Het lijkt er op dat ontwikkelingen bij VO er toe leiden dat er minder boventalligheid te verwachten is. Volgens Engineering & Maintenance wordt medio juli gekeken in welke mate ontwikkelingen ten aanzien van derden werk, werk voor KLM zelf en aanmeldingen voor de VVR aanleiding kunnen zijn om de business case te herzien.
Alle cat. B grondwerktuigkundigen zijn hierover door KLM geïnformeerd. Ook het bestuur heeft van KLM een reactie ontvangen op een door ons op 18 mei verzonden brief welke het voorgaande bevestigd. 1 juni zal er dus niets gebeuren ten aanzien van aanzeggen boventalligheid. Dat geldt ook voor 1 juli.
We zullen de ontwikkelingen op de voet volgen en weer in de lucht komen als er iets te melden is.

Ron Scherft

Back To Top
Zoeken