Skip to content

Detachering KLM Certifying Staff

In het kader van de sluiting van de 2e C lijn in hangaar 10 is afgesproken dat (een deel van) de overcapaciteit die dan ontstaan wordt gedetacheerd bij Martinair.
57 mensen, C Staff, mechanics en indirecte staff zullen hier een plaatsje kunnen krijgen voor een vooraf afgesproken termijn.
Afspraken over de voorwaarden van detachering worden met de vakbonden bij KLM afgesproken.
Op dit moment hebben wij een voorstel van KLM ontvangen.
De NVLT is zich op dit moment aan het beraden over dit voorstel en verwacht in de loop van de volgende week met een reactie naar KLM te komen. Op dit moment is er dus geen akkoord op dit onderwerp.
Wij houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,
Ron Scherft.

Back To Top
Zoeken