Skip to content

Nieuwsbrief Jaargang 1 | nummer 4

Onderzoekscommissie.

Onder leiding van de heer Droste is bij de KLM een onafhankelijk onderzoek gaande naar eventuele misstanden binnen vliegtuigonderhoud. Het resultaat van dit onderzoek wordt eind augustus verwacht. Inmiddels zijn vele collega’s bij de onderzoeks commissie verschenen. De NVLT houdt zich aan de “radiostilte” tot het rapport van de Onafhankelijke onderzoeks commissie  gepresenteerd wordt.

Vergaderingen.

We zijn begonnen met het houden van (ongeveer tweewekelijkse) vergaderingen te Badhoevedorp. De vergaderingen zijn dan wel in principe voor de directe NVLT medewerkers maar uiteraard is iedereen die geïnteresseerd is of een bijdrage hieraan wil leveren van harte welkom! Aankondiging hiervan gebeurt in de regel via de NVLT e-groups list, en daarom is het verzoek om collega’s zonder Internet hiervan op de hoogte te brengen.

Inmiddels zijn er al een aantal vergaderingen geweest. Het belangrijkste onderwerp in de laatste twee vergaderingen was de commotie die ontstaan is naar aanleiding van de publicaties in de media. Het bestuur voelde zich genoodzaakt te reageren op ten eerste de uitlatingen van dhr. P. Hartman op de aandeelhoudersvergadering met een “tussenrapportage” van de onderzoekscommissie. Ten tweede op de uitlatingen van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat in de Tweede Kamer. Daar werd gemeld dat er “niets aan de hand was” en dat de in de media gebrachte uitspraken slechts het werk was van enkele ontevreden technici. (inmiddels nadert het aantal leden van de NVLT de 375). In Vara’s ontbijtradio is daarop gereageerd door de NVLT met twee voorbeelden die bovenstaande weerspreken.  Het bestuur geeft aan de aanwezigen  verdere uitleg over de afgelopen periode. De aanwezigen konden zich hierin geheel vinden. Tevens werd er aandacht besteed aan de aantij-gingen van de KLM naar de voorzitter van de NVLT, Ronald van der Hout.   Er is door de KLM een proces in gang gezet vanwege het door de NVLT naar buiten treden in de media. Inmiddels is Ronald van der Hout persoonlijk  een schriftelijke disciplinaire waarschuwing toegezegd. Hiertegen is bij de KLM beroep aangetekend.

De NVLT zoekt openingen om de dialoog met vakbonden, OR en management tot stand te brengen. De eerste gesprekken met de heer Meijer en de Unie zijn positief verlopen en bieden ruimte voor een constructieve dialoog. Ook naar de heer Hartman is een brief geschreven om te komen tot een eventuele gezamenlijke verklaring bij het uitkomen van het onderzoeksrapport van de Onafhankelijke onderzoekscommissie.

Brief gezamenlijke vakbonden.

De NVLT betreurt het schrijven van deze brief. De “gezamelijke” vakbonden hebben nooit de moeite genomen de NVLT rechtsstreeks om opheldering te vragen. Ook het tijdsstip van publiceren van deze brief roept bij ons enige vraagtekens op. Dit was ongeveer een uur nadat Ronald van der Hout zijn officieele waarschuwing had gekregen. Wij vermoeden dan ook een één, tweetje tussen vakbonden en KLM.

Algemene Ledenvergadering.

Het bestuur organiseert 20 september een algemene ledenvergadering waarin de totstandkoming van de verschillende commissies bepaald gaat worden. Er zullen commissies samengesteld worden over techniek, roosterproblematiek, JAR-wetgeving en interne/externe  communicatie. Een ieder die zich hier voor interesseert en zich  daarvoor wil inzetten kan zich aanmelden bij onderstaand adres. Elke inbreng is welkom. De NVLT staat in de eerste plaats voor de veiligheid in het vliegtuigonderhoud en de luchtvaart. En voor de professionalisering van de “certifying staff”. Mede door de verandering van de wetgeving  (JAR145 / JAR66) is het noodzakelijk deze ontwikkelingen kritisch te blijven volgen. De NVLT wil vliegtuigtechnici ondersteunen in het uitvoeren van hun verantwoordelijke taak.

Ten slotte:

Uit de vele positieve reacties die we hebben ontvangen van de media, vliegend personeel, grondpersoneel en collega’s weten we dat we op de goede weg zijn. De NVLT leeft!! Word lid. Steun de NVLT. In het belang van uw toekomst en de veiligheid van de luchtvaart.

Back To Top
Zoeken