Skip to content

KLM Cao, wordt vervolgt?

Beste NVLT’ers,

Vorige week maandag heeft het bestuur van de NVLT KLM laten weten dat wij in de meest recente aanpassingen van het laatste ultieme bod geen aanleiding zagen onze leden opnieuw te moeten gaan raadplegen.
Daarbij is tegelijkertijd aangegeven dat wij behoefte hadden aan een vervolggesprek. Een vervolggesprek in aanwezigheid van de heer Dortmans.

Afgelopen woensdag heeft dat gesprek plaatsgevonden. Een goed en constructief gesprek, waarin wij nogmaals onze bezwaren kenbaar hebben gemaakt en deze vanuit de ‘E&M context’ hebben toegelicht.
Voor ons was het in ieder geval prettig te kunnen constateren dat erkend wordt, dat als het over het managen van verlof gaat, er nog veel zaken zijn die verbeterd kunnen en moeten worden.
Ook het op termijn vervallen van HV-dagen en het daaraan gerelateerde verder uitwerken van een structureel inzetbaarheidsbeleid behoeft – specifiek binnen E&M – nog wel enige aandacht.
De afspraak over het O&O&A-fonds (9 miljoen beschikbaar) biedt wellicht financiële mogelijkheden daar nu al actief mee aan de slag te gaan.

Afgelopen vrijdag hebben wij de ontstane situatie met ons kader besproken. Daarbij hebben wij geconcludeerd behoefte te hebben om op zo kort mogelijke termijn met KLM en de heer Dortmans eerst verdere afspraken te willen maken over beide bovenstaande onderwerpen, voordat wij jullie wellicht opnieuw zullen vragen te stemmen over het laatste resultaat van deze cao besprekingen.

Inmiddels is duidelijk geworden dat van alle bij de grond cao betrokken vakbonden alleen de NVLT nog niet akkoord is met het nu voorliggende en voor de tweede keer aangepaste ultieme bod.
In het licht van de toekomstige ontwikkelingen binnen E&M (uitrollen ‘teaming’ concept) lijkt draagvlak, en dus ook instemming van jullie met deze cao, in ieders belang.
Wij hebben KLM dan ook gevraagd zich in te spannen voor – en prioriteit te geven aan het maken van verdere afspraken met ons.

Zodra wij een reactie hebben ontvangen horen jullie hoe het verder gaat.

Met vriendelijke groet,

Ron Scherft (voorzitter)
Huug Brinkers (adviseur/onderhandelaar)

Back To Top
Zoeken