Skip to content

KLM NIEUWSUPDATE

Gesprekken eigen cao van start – Bezoek OMNES – Bepaling zware functies

Met deze NIEUWSUPDATE willen we graag enkele berichten met jullie delen.

Gesprekken eigen bijlage/cao van start
Zoals bij de vorige cao overeengekomen gaan de NVLT, collega bonden en KLM onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn van het inrichten van een eigen bijlage of eigen cao voor technici, om hiermee een keus voor één van de twee te maken.  De gesprekken hierover zijn inmiddels begonnen. Hierbij willen wij afspraken gaan vastleggen, die exclusief van toepassing zullen zijn op de technici om daarmee jullie belangen beter te kunnen behartigen.

Bezoek OMNES
OMNES AIR FRANCE KLM is een samenwerkingsverband van alle vakbonden bij Air France en KLM. Jaarlijks wordt een gezamenlijk seminar georganiseerd, afwisselend in Nederland en in Frankrijk. Deze seminars gaan over actuele onderwerpen voor de beide maatschappijen.
Zoals op onze keycords te zien is heeft de NVLT ook een directe samenwerkingsovereenkomst met onze Franse zusterbond SNMSAC. Deze samenwerking maakt dat we aan Franse en Nederlandse zijde beter op de hoogte blijven van wat er gaande is binnen de holding. Op 4 juli 2024 vond voor het eerst sinds corona weer een overleg plaats in Parijs. Daar hebben wij samen met de Franse collega’s aandacht gevraagd voor het risico dat het tekort aan luchtvaarttechnici vormt voor de verdiencapaciteit van de holding.

Zware functies
Al geruime tijd zijn wij met KLM in overleg over de wijze waarop een functie als zwaar beroep dient te worden benoemd. Deze bepaling hebben wij nodig om tot afspraken te kunnen komen over het gebruik maken van de uitgebreidere 80-90-100 regeling (Tijdelijke afbouwcombinatie). Als basis diende het FNV-model uit de havens, welke is “verbouwd” naar de specifieke situatie bij KLM. Met dit model gaan partijen nu aan de slag om te kunnen komen tot een heldere en uitlegbare manier om te bepalen of sprake is van een zwaar beroep en of de tijdelijke afbouwcombinatie van toepassing is. De al eerder uitgestelde deadline van 1 juli 2024 bleek niet haalbaar, maar wij zetten ons in om zo snel mogelijkheid duidelijkheid te kunnen geven.

Vragen
Als je nog verdere vragen en/of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op via nvlt@nvlt.org of neem persoonlijk contact op met een van de kaderleden!

Met vriendelijke groet,
Bestuur NVLT 
 
Back To Top
Zoeken