Skip to content

KLM stuurt brief “vereenvoudiging verlofmanagement”

Beste NVLT leden,

 

Tijdens de laatste ledenraadpleging heeft een grote meerderheid van onze leden zich uitgesproken tegen de uitkomst van de gesprekken over ´vereenvoudiging verlof management´. Uiteraard heeft de NVLT deze uitslag gerespecteerd en de KLM daarover geïnformeerd. De leden van de overige grond-bonden hebben al wel ingestemd.

Afgelopen weken hebben we hier met de KLM over gesproken. Deze gesprekken hebben jammer genoeg niet geleid tot wezenlijke aanpassingen zoals onze leden die graag gezien zouden hebben.

De NVLT heeft eerder aan de leden een “neutraal” stemadvies voorgelegd . ( De reeds gemaakte afspraken hebben immers voor en nadelen) Omdat de communicatie vanuit de KLM niet voor iedereen altijd even duidelijk is geweest , hebben we toegestaan dat de KLM het resultaat van eerdere besprekingen nogmaals aan jullie uitlegt. In die context moet dan ook de brief van dhr.T.Dortmans worden gezien. De NVLT heeft inhoudelijk aan deze brief niet meegewerkt en hierin is de KLM dus in de lead.

Mocht er op basis van de brief van dhr. T.Dortmans massaal tot een ander ( positiever) oordeel gekomen worden bij jullie , dan zal de NVLT daar naar handelen. Mocht dit niet het geval zijn , dan blijft de huidige situatie ( geen instemming van de NVLT) ongewijzigd. Uiteraard informeren wij jullie daar later over.

Als er nog vragen zijn over dit onderwerp kun je altijd terecht bij een kaderlid of stuur een berichtje naar info@nvlt.org.

 

Het bestuur

 

Back To Top
Zoeken