Skip to content

Mobiliteit, hoe verder!

Ondanks dat we nog steeds geen duidelijkheid hebben over het vraagstuk “uitwisselbare functies” in relatie tot het afspiegelingsbeginsel om boventalligheid te bepalen binnen de KLM, willen we jullie toch even nader informeren over de status van de onderhandelingen.
Na 20 november hebben we niet meer met de KLM gesproken en kunnen over de uitwisselbaarheid van de GWK functie varianten dan ook weinig toevoegen.
Omdat we steeds weer vragen krijgen over de status van de nieuwe afspraken willen we alleen kwijt dat de nieuwe mobiliteitsafspraken in de steigers staan en dat op dit moment nog steeds de oude, uit 2012 stammende afspraken van toepassing zijn.
Als er partijen zijn die de onder constructie zijnde afspraken onder de leden laten circuleren dan kunnen wij dat alleen maar betreuren. Wat ons betreft geeft dat een verkeerd beeld van de situatie.

De NVLT heeft in het laatste overleg op 20 november duidelijk kenbaar gemaakt dat de bepalingen aangaande de uitwisselbaarheid van functies wat ons betreft buiten ons mandaat liggen en dat we het daar nog over moeten hebben. Dit standpunt wordt geheel gedeeld door ons kader. Gesprekken over dat onderwerp zullen in de komende weken plaatsvinden.

Wanneer wij ons met alle punten in het mobiliteitsprotocol kunnen vinden en constateren dat die binnen het mandaat van de leden ligt, zullen wij het protocol aan de leden voorleggen ter informatie. Omdat wij constateren dat er nauwelijks afspraken worden gemaakt buiten de cao zullen we alleen een ledenraadpleging houden op het moment dat we niet binnen het mandaat blijven en als we daadwerkelijk en substantieel buiten de cao grenzen treden.

Met vriendelijke groet
Ron Scherft

Back To Top
Zoeken