Skip to content

NVLT leden RJC stemmen in met tweede regeling NOW maatregelen.

Zoals bekend is krijgt het RJC gedurende deze Corona crisis ondersteuning in de loonkosten vanuit de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). 

Om het RJC zo veel mogelijk ook in de operatie de helpende hand toe te steken in deze moeilijke periode heeft de NVLT reeds eerder een akkoord gesloten m.b.t. meer flexibiliteit, verlof opnemen en actueel betalen van de reiskosten. 

Aangezien nu de crisis langer duurt dan kon worden voorzien heeft de regering een tweede NOW periode Noodmaatregel beschikbaar gesteld. Het RJC zal hiervoor ook een aanvraag gaan indienen, omdat het omzetverlies nog steeds ruim meer dan 20% is. 

Om het RJC ook in deze tweede periode te helpen heeft de NVLT, samen met de andere bonden, wederom een aantal maatregelen over flexibiliteit, verlof en reiskosten afgesproken. 

Zoals gebruikelijk hebben de leden daar via een stemronde het laatste woord in gehad.  

Zij hebben unaniem ingestemd met deze overeenkomst waarmee de leden opnieuw aangeven zich bewust te zijn van de ernst van de huidige crisis. 

Als  NVLT en haar leden tonen wij daarmee opnieuw  aan onze verantwoording ten aanzien van de continuïteit van ons bedrijf en de belangen van de leden te kennen en te nemen. 

NVLT Bestuur

Back To Top
Zoeken