Ga naar hoofdinhoud

NVLT: Spring over je schaduw heen en red de KLM!

Het niet tekenen van het ultimatum van Minister Hoekstra brengt onze KLM aan de rand van de financiële afgrond. Het NVLT-bestuur is aangeslagen over de nu ontstane situatie. Vooral omdat de nu lopende discussies slechts gaan over het wel of niet accepteren van een stukje tekst, waarvan de essentie in het door ons afgesproken protocol al vermeld was.

Waar gaat het nu eigenlijk om?
De staatsteun heeft een looptijd van circa 5 jaar, de afspraak is wel dat de maatregelen duren zolang er gebruikt van de steun wordt gemaakt. De overheid heeft als een van de voorwaarden gesteld dat de medewerkers een arbeidsvoorwaardelijke bijdrage moeten doen. De afspraken zijn inmiddels bij alle domeinen gemaakt en vastgelegd. Dat betekent dat zowel de vliegers, als de cabine en ook de grondmedewerkers de bijdrage volgens de voorwaarden zullen gaan leveren. Hierover is geen onduidelijkheid en geen discussie.

De looptijd van die protocol afspraken zijn bij de vliegers tot en met 28 februari 2022 en bij de grond en cabine tot en met 31 december 2022. In beide gevallen is dat dus korter dan dat de staatsteun zou kunnen gaan duren.

Minister Hoekstra heeft dit ook bij de beoordeling van de afspraken opgemerkt. Overigens is deze mening door KLM in de afgelopen weken vele malen in het overleg aangehaald en heeft KLM ook steeds aangegeven dat de afspraken nog goedgekeurd zouden moeten worden door de overheid.

Uiteindelijk heeft de minister afgelopen vrijdag definitief aangegeven dat er meer zekerheid zou moeten komen over de duur van onze afspraken. Daarvoor werd gevraagd om binnen 24 uur een commitment tekst te tekenen.

Onderdeel uit commitment tekst:

“Partijen realiseren zich dat, na afloop van deze cao-afspraken, nog afspraken zullen moeten worden gemaakt over de in de term sheet bedoelde arbeidsvoorwaardelijke bijdrage in de drie cao-domeinen zolang de steun loopt. Dit uitgangspunt zal voor alle cao-domeinen gelijk gehanteerd worden. Partijen spreken uit hun verantwoordelijkheid te nemen om daar invulling aan te geven.”

DNA
Het zit in het DNA van de NVLT dat we afspraken in het belang van de leden, maar ook die voor het bedrijf maakt. Zonder KLM is er geen werkgelegenheid en geen inkomen, dus over het opnieuw maken van afspraken die de staatslening blijven garanderen kan in de ogen van het NVLT-bestuur geen enkele discussie bestaan.

We waren verrast dat na een lang en zorgvuldig onderhandelingsproces we een ultimatum met een aanvullende tekst binnen 24 uur moesten ondertekenen.

Wij hebben ons terdege gerealiseerd dat deze commitment tekst er voor gaat zorgen dat de overheid 3,4 miljard euro uittrekt om KLM te redden en die eigenlijk niets af doet aan je eigen positie. Vanuit deze verantwoordelijkheid heeft de NVLT de commitment tekst ondertekend.

Schaduw
“Over je schaduw” heen springen, betekent dat je een beslissing neemt waarbij je je niet laat leiden door alleen je eigen belang, maar juist door een hoger belang. In dit geval de toekomst van KLM en daarmee de banen en het inkomen van tienduizenden KLM-collega’s en hun gezinnen. Om nog maar niet te spreken van al die honderdduizenden anderen, die ook hun boterham verdienen door het bestaan van de KLM.

Realiteit
We moeten met leedwezen constateren dat twee vakbonden nog steeds vasthouden aan het niet tekenen van de door de Minister vereiste commitment tekst. De NVLT vraagt daarom aan de bonden en de regering in het belang van de KLM, de KLM’ers en voor Nederland om “kalmte, eenheid en daadkracht”

Samen moeten we er voor zorgen dat KLM en haar medewerkers de 101ste verjaardag en nog vele jaren meer kunnen  vieren. Verwijten naar elkaar maken heeft geen zin en maakt de situatie er alleen maar slechter op.

De focus van alle partijen moet nu alleen gericht zijn op de toekomst.


Een “blauw hart” kan alleen blijven kloppen als KLM blijft bestaan!

Back To Top
Zoeken