Skip to content

Overleg KLM: onderweg naar de finish

Beste NVLT-leden bij KLM,

De NVLT en de collega bonden hebben er de afgelopen weken al de nodige overleggen met KLM op zitten.

Situatie blijft onzeker
De twee topics van het overleg zijn de herstructurering met alle sociale gevolgen en de bijdrage van de medewerkers. Beide zijn voorwaarden van de overheid om aanspraak te kunnen maken op de broodnodige staatslening en -garanties. Maar daarnaast zijn ze ook noodzakelijk om KLM weerbaar te maken voor de (nabije) toekomst.

Door de corona ontwikkeling en het nog uitblijven van een vaccin of behandeling, blijven de vooruitzichten voor de luchtvaart en daarmee ook KLM nog steeds somber.

Schuiven mogelijk maken
De herstructurering zal ook de luchtvaarttechnici bij E&M raken. Op sommige plaatsen wordt boventalligheid voorzien, maar op andere plekken ontstaan ook vacatures.

Het sociaal plan zal wat ons betreft dan ook ruime mogelijkheden moeten bieden om van de ene naar de andere functie te kunnen overstappen. Dus bijvoorbeeld door voldoende tijd te bieden om te kunnen switchen naar andere type licenses.

We zullen onze inzet op behoud van werkgelegenheid voor luchtvaarttechnici zoveel als mogelijk richten op praktische en concrete afspraken. In de gesprekken met KLM lijken dit soort afspraken maakbaar te zijn.

Uiteraard willen wij ook goede afspraken maken over bemiddeling voor collega’s die onverhoopt toch boventallig raken. Ook daarbij zet de NVLT maximaal in op het vinden ander werk in- of extern. Maar als dit niet haalbaar blijkt, dan zal er een goede vertrekregeling beschikbaar moeten zijn. Op deze punten is overeenstemming met KLM nog niet in zicht.

Wel is al duidelijk dat er een afspraak zal komen dat op de afdelingen waar boventalligheid aan de orde komt, KLM de VVR weer open kan stellen.

Bijlage 15 niet zomaar vervangen
KLM zou een sociaal plan ook als vervanging van de bestaande Bijlage 15, die stamt uit 1993, willen zien. Maar of dit voor ons acceptabel is, zal afhangen van de kwaliteit van de afspraken die KLM bereid is te maken. Anders blijft wat ons betreft de bijlage opnieuw ongewijzigd in de cao staan.

Invloed op de voorwaarden
De NVLT heeft al eerder gezegd, dat wij begrip hebben voor een bijdrage van de medewerkers aan de toekomst van KLM. Om dat te bepalen aan de hand van de door Den Haag opgelegde staffel, is niet de keuze die wij gemaakt zouden hebben. KLM houdt echter wel vast aan deze systematiek. In het overleg zoeken wij naar mogelijkheden om toch de belangen en wensen van de leden tot uitdrukking te kunnen brengen.

Tijdelijke afspraken
In ieder geval zijn alle partijen het er wel over eens dat welke bijdrage dan ook niet ten koste van het maandelijks inkomen mag gaan. Als mogelijkheden wordt bijvoorbeeld gekeken naar de inzet van de 2x 2,5% loonsverhoging of (een gedeelte) van de eindejaarsuitkering of winstdeling. Afspraken die wij hierover zullen maken zijn wat de NVLT betreft tijdelijk en alleen van toepassing voor de duur van de leningen!

Balans tussen domeinen
Natuurlijk houden wij ook goed in de gaten welke afspraken er bij de vliegers en cabine in de maak zijn. De resultaten in alle drie de domeinen moeten uiteindelijk met elkaar in balans zijn. De leden besluiten altijd op democratische wijze over de te sluiten overeenkomsten. Wij zullen er voor zorgen dat dan ook inzicht wordt gegeven in de afspraken bij de andere domeinen.

Perspectief en harde noten
Samenvattend kunnen we stellen dat het overleg perspectieven biedt op acceptabele uitkomsten, maar dat er nog wel een aantal harde noten te kraken zijn.

Zorgvuldigheid eerst
Wij geven ons natuurlijk rekenschap van de deadline van 1 oktober, die de overheid heeft gesteld, maar zullen we ons daarmee niet oneigenlijk onder druk laten zetten om tot een akkoord te komen.

Overleggen staan gepland tot en met 30 september a.s., maar wij hopen dat we al eerder concrete zaken aan jullie kunnen voorleggen.

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur

Ken je collega’s die nog geen lid zijn van de NVLT? Wijs ze dan op het lidmaatschap en stuur ook deze app aan hen door.

De contributie voor nieuwe leden is de eerste 3 jaar slechts €12,- per maand (in plaats van €25,-). En jij als aanbrenger van een nieuw lid krijgt van ons per nieuw lid een dikke cadeaubon van €50,- thuis gestuurd.

Ga naar https://nvlt.org/lid-worden om je collega direct aan te melden als lid!

Back To Top
Zoeken