Skip to content

Pensioen actie 29 mei

NVLT steunt de acties op 29 mei voor een beter pensioen

Vakcentrales en bonden voeren op 29 mei in heel Nederland actie voor een goed pensioen. Men wil dat men gezond van het pensioen kan genieten en wil daarom de AOW leeftijd bevriezen op 66 jaar. De NVLT heeft m.b.t. gezond en “zwaar “beroep al een standpunt ingenomen welke te vinden is op de NVLT site. Men wil dat de pensioenen geïndexeerd kunnen worden zodat de waarde van het pensioen door inflatie niet kan devalueren. Men wil dat werkenden eerder met pensioen moeten kunnen zonder dat daar de zgn. financiële “boetes” aan vast hangen.

De vakcentrales en bonden hebben het kabinet opgeroepen om structurele toezeggingen te gaan doen op de volgende punten:

1. Werkenden moeten op tijd kunnen stoppen met werken. De snelle stijging van de AOW-leeftijd en de 1-op-1 koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting zijn onhoudbaar. Mensen met zwaar en/of hoog-risico werk halen nu al te vaak niet gezond hun pensioen. Daarom moet de AOW-leeftijdsverhoging nu worden bevroren en de 1 op 1 koppeling worden aangepast.
2. Er moet maatwerk mogelijk zijn. Vakbonden willen op cao-niveau afspraken kunnen maken over regelingen om bij zwaar en hoog-risico werk eerder te kunnen stoppen dan de AOW-leeftijd. Dat moet fiscaal worden ondersteund en boetes (RVU-heffing) op eerder stoppen moeten van tafel.
3. We eisen aanpassing van de financiële spelregels en rekenregels als onderdeel van de verbeteringen in ons pensioenstelsel, waardoor indexering van de pensioenopbouw van werkenden en het inkomen van gepensioneerden mogelijk wordt en kortingen bij veel fondsen (op korte termijn) voorkomen kunnen worden.
4. Door aanpassingen van het stelsel mogen geen pech- en gelukgeneraties ontstaan. Eventuele negatieve gevolgen van een overgang naar een nieuw stelsel moeten direct en adequaat worden gecompenseerd.
Wij zullen aanwezig zijn op het Malieveld, Den Haag van 11.00 uur tot 13.00 uur
De NVLT roept niet op tot staking!
Iedereen is welkom.
Reiskosten kunnen bij de NVLT gedeclareerd worden.
Het bestuur
Back To Top
Zoeken