Skip to content

STAKING TRANSAVIA VLIEGERS

Schiphol ,  17 februari 2018

 
 
Beste NVLT leden bij Transavia,
 
Zoals jullie hebben kunnen vernemen in de media gaan de vliegers en Transavia er waarschijnlijk aan de onderhandelingstafel voor de nieuwe cao niet uitkomen. Vandaag is een door de VNV gesteld ultimatum verlopen en de kans op acties is daarmee flink toegenomen. De VNV ergert zich – net als de NVLT – aan de houding van Transavia. Alle toelichtende berichten van Mattijs ten Brink ten spijt, vinden wij dat Transavia – nu het weer zoveel beter gaat – onvoldoende investeert in haar grondpersoneel. En daarover is veel ongenoegen.

De vorige cao is ruim een jaar geleden al afgelopen en het grondpersoneel staat al (te) lang op de nullijn. Dat motiveert het personeel niet en is zeker geen goede voorbereiding op de ongetwijfeld drukke zomer van 2018. Na heel lang onderhandelen (12 keer!) en onze ludieke kerstkaartenactie, ligt er nu een loonbod van 2x 1,5%. Dit bod komt weliswaar overeen met de recente afspraken in de cabine cao, maar het grondpersoneel heeft de afgelopen jaren veel meer productiviteitsverbetering geleverd (dit wordt door Transavia niet ontkend). En we willen dat jullie daarvoor beloond worden. Daarom hebben we het laatste bod ook niet geaccepteerd.
Na ons laatste overleg met Transavia op 6 februari, zijn ook wij dus teleurgesteld uit elkaar gegaan met de mededeling dat wij formeel contact gaan zoeken met de VNV.  Zij zitten immers min of meer in ‘het zelfde schuitje’.
 
De NVLT heeft daarom begrip voor de eventuele acties van de VNV!

Inmiddels heeft Transavia (schriftelijk) aangeboden dat wat de VNV qua loon nog gaat afspreken, ook voor de grond cao van toepassing zal zijn.
 
Ter informatie hier het laatste bod van Transavia aan de VNV (cao voor 3 jaar!) en dat vandaag door hen is afgewezen.
  • Structureel 3% per 1 april 2018
  • Structureel 2% per 1 april 2019
  • Eenmalig 1,5% over de maanden 1 december 2017 tot 1 april 2018
  • Sterk verbeterde winstdelingsregeling met een maximum van 12% in plaats van 8%
  • Een extra ‘slack’ van 12 vliegers in 2018 en 2019 om de roosterstabiliteit significant te verbeteren. Dit bovenop de al geplande en uitgevoerde ophoging van 16 fte’s. 
  • Daarnaast zal Transavia in overleg met de vliegers structurele maatregelen nemen om ook op langere termijn te voldoen aan de wensen op het gebied van grip op de schema’s en een betere balans tussen werk en rust.
  • Tot slot denken we graag mee met de VNV in het verbeteren van de regeling voor Loss of License. Het huidige voorstel van de VNV met de daarmee gemoeide extra kosten van maar liefst €1 miljoen voor Transavia was echter niet acceptabel.  
Gezien alle commotie leek het ons goed jullie nu te informeren over de laatste stand van zaken.

Wij blijven de ontwikkelingen op de voet volgen en houden jullie uiteraard op de hoogte van het vervolg.
 
Back To Top
Zoeken