Skip to content

update algemene ledenvergadering

Beste Leden,

Enige tijd geleden hebben we jullie een vooraankondiging gedaan tav de algemene leden vergadering. Zoals jullie begrijpen zullen wij deze vergadering moeten verplaatsen tot een nader te bepalen datum.

Het bestuur,

Back To Top
Zoeken