Skip to content

Update Chroom6 dossier

Beste leden,

Er was sprake van een lange periode van stilte rond het Chroom6 dossier. Hierdoor kan de indruk zijn ontstaan dat er geen sprake meer was van voortgang. Gelukkig kunnen we melden dat dit zeker niet het geval is, omdat op de achtergrond het onderzoek en andere zaken zijn blijven lopen.

Al heeft de corona pandemie, ook hierbij wel voor de nodige verstoringen en vertraging in het proces gezorgd.  Het was immers voor zowel de bedrijven in de KLM-groep als voor de NVLT vooral alle hens aan dek om afspraken te maken om de schade vanwege het veel minder vliegen te kunnen beperken.

Pressure cooker
KLM heeft de (bij het Chroom6 onderzoek betrokken) bonden aangeboden en uitgenodigd om tijdens een tweedaagse “pressure cooker sessie” te oriënteren of er gezamenlijke aandachtspunten konden worden gevonden rond het Chroom6 dossier. Deze dagen stonden onder leiding van twee onafhankelijke Lean Six Sigma Black Belt gespreksleiders, welke de NVLT en de collega bonden hebben geholpen interactief te kijken naar het Chroom6 vraagstuk. Bij de sessies waren ook meerdere kaderleden aanwezig, die zelf ook te maken hebben gehad met het werken met chromaten.


De pressure cooker heeft enkele duidelijk gedeelde punten en een aantal vragen opgeleverd. Deze zullen eerst bij de NVLT intern concreet worden gemaakt. Later in het proces zullen wij in overleg met de leden de juiste inzet voor de verdere gesprekken met de werkgevers doen.

Hoe zat het ook al weer?

Om een volledig beeld te krijgen van de blootstelling aan Chroom6 binnen de KLM-groep is aan KLM ISSO de opdracht gegeven hier onderzoek naar te doen.

Om elke schijn van belangenverstrengeling te voorkomen is daarbij een Validatie commissie in het leven geroepen, die toeziet op het onderzoek en de wijze waarop dit plaatsvindt.

In deze commissie zitten erkende wetenschappers en experts, die elk in hun vakgebied in aanzien staan en met die expertise KLM ISSO bijstaan en aansturen. De selectie van deze wetenschappers heeft samen met de andere bonden en KLM plaatsgevonden.

Waar staan we nu?

Als aftrap van de genoemde sessies zijn de NVLT en de collega bonden bijgepraat over de status van het onderzoek en kunnen we melden dat dit zich richting eindfase begeeft.

Zodra alle onderzoeken en interviews zijn afgerond (eind Q2 2021), zal begonnen worden aan het opstellen van de rapportage. Dit zal de basis zijn om een uiteindelijke regeling vast te stellen voor medewerkers die blootgesteld zijn geweest aan Chroom6 tijdens hun werkzaamheden. Wat de NVLT betreft zal er uiteraard sprake moeten zijn van een financiële compensatieregeling, maar ook afspraken over informatie, ondersteuning en zorg mogen zeker niet ontbreken.

Enkele van de gedeelde aandachtspunten welke tijdens deze sessies door alle deelnemers onderschreven werden waren “erkenning” en “ondersteuning”. Immers is voor velen de grootste vraag; “wat betekent dit nu voor mij persoonlijk?”

Chroom6 loket
De eerste inzet van de NVLT zal dan ook de inrichting van één Chroom6 loket zijn, waar eenieder terecht kan met zijn of haar vragen en hulpverzoeken, om te voorkomen dat medewerkers van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Snelle en éénduidige afhandeling van hulpvragen is wat ons betreft een eerste vereiste.

Graag brengen we in herinnering dat we een mailbox beschikbaar hebben voor alle vragen en opmerkingen die je hebt over dit onderwerp: chroom6@nvlt.org

Met vriendelijke groet,

NVLT Chroom6 commissie

Piet Visser, Rob van Leeuwen, Henk Donker, Joop Hofland

Back To Top
Zoeken