Skip to content

Voorbereidingen actietraject in volle gang!

Driekwart vergaderingen in week 40

Het bestuur is druk bezig met de voorbereidingen van een actietraject, nu we het cao-eindbod van KLM van vorige week negatief aan jullie zullen voorleggen. Driekwart vergaderingen, een ultimatum, de gevolgen van mogelijke acties: dit alles vraagt om zorgvuldige voorbereidingen. Wij verwachten eind deze week of begin volgende week uitnodigingen aan jullie te kunnen versturen. De genoemde zorgvuldigheid vraagt dat een week vantevoren te doen. De vergaderingen kunnen dan dus op zijn vroegst plaats gaan vinden in de week van 2 oktober a.s.

Driekwartvergadering
Een driekwartvergadering is een bijzondere ledenvergadering, waar de aanwezige leden zullen beslissen over het starten van een actietraject. Dat traject is bedoeld om KLM te bewegen alsnog afspraken met de NVLT te maken, die wél zullen helpen om het behoud van collega’s en het werven van nieuw technisch talent te verbeteren. Om tot acties over te gaan moet in de driekwartvergaderingen tenminste 75% van de leden zich daar positief over uitspreken. Vanwege het belang, zullen jullie worden uitgenodigd voor fysieke vergaderingen, waarbij met volmacht stemmen niet mogelijk is.

Vaste euro’s, géén (tijdelijke) toeslagen
De in het eindbod door KLM voorgestelde verbetering van de TTAEV-en AML toeslag en het verhogen van de tijdelijke arbeidsmarkttoeslag, bieden naar de mening van de NVLT onvoldoende soelaas om de schaarste van technici bij Motoren, Componenten en Vliegtuigonderhoud te verminderen. De achterstand van KLM op de technische arbeidsmarkt moet nú ingelopen worden.
Wij willen daarom alsnog afspraken maken om de T OSG schalen te verhogen met structurele euro’s!

Invloed op eigen arbeidsvoorwaarden
In dit cao-traject is gebleken dat een aantal collega bonden geen ruimte ziet om de specifieke problemen van de E&M organisatie aan te pakken. Juist nu de situatie zo nijpend en urgent is, moeten er échte slagen gemaakt kunnen worden voor behoud en werving van technici. Dit vraagt wat ons betreft om directe invloed op onze eigen arbeidsvoorwaarden: tijd dus voor een volledig eigen E&M techniek cao!
We zullen hier ook tijdens de ledenvergaderingen op terug komen.

Als je nog verdere vragen en/of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op via nvlt@nvlt.org of neem persoonlijk contact op met een van de kaderleden!


Met vriendelijke groet,

Bestuur NVLT

Schrijf je ongeorganiseerde collega nu in als lid van de NVLT! Klik/tik hier voor meer informatie en aanmelden.

Back To Top
Zoeken