Skip to content

Voortgang KLM cao onderhandelingen

Wij, het NVLT bestuur, hebben begrepen dat er een misverstand is ontstaan ten aanzien van de inhoud van ons laatste bericht over dit onderwerp. De titel doet misschien vermoeden dat er een cao resultaat is. Dat is niet het geval! Met het rond maken van het raamwerk is de basis gevormd waarop wij de onderhandelingen met KLM zullen gaan voeren. De afspraken zijn met KLM binnen het raamwerk gemaakt maar behoeven nog verdere invulling. Daarover wordt deze week met KLM verder gesproken.
Het proces waaronder wij deze onderhandelingen voeren is anders dan wat wij gewend zijn. De uitkomst is echter niet anders en wordt als een principe akkoord ter goedkeuring aan onze leden voorgelegd.
Als er nieuws is zullen wij dat uiteraard weer melden.

Ron Scherft

Back To Top
Zoeken