skip to Main Content

Cao overleg Transavia tijdelijk opgeschort

Schiphol, 27 december 2016

Op woensdag 21 december 2016 hebben we voor de tweede keer met Transavia gesproken over de nieuwe cao voor 2017. Hierbij waren alle vier de grondbonden aanwezig.
Inzet Transavia
Onlangs heeft Transavia via Transnet (T-net) laten weten met welke inzet zij de besprekingen voor de nieuwe cao ingaan. In het kort komt het er op neer dat voor de gewenste verdere verlaging van kosten, het versoberen van arbeidsvoorwaarden geen doel op zich is. Daarbij moet het totale pakket aan cao-afspraken wel passen in de lange termijn ambitie van Transavia om verder te groeien en de kosten te verlagen.

Nog geen voorstellen
Wij hebben op dit moment nog geen voorstellen ingediend omdat verdere gesprekken over de cao worden bemoeilijkt door een rechtszaak die het FNV heeft aangespannen tegen Transavia. Dit heeft alles te maken met de afspraak uit de vorige cao over het verlagen van het aantal ADV-dagen. Een paar weken geleden is de kwestie ‘voor de rechter’ geweest en heeft de rechter partijen gevraagd om zelf een oplossing te vinden. Onlangs kregen we het bericht dat dit overleg is mislukt. Dit betekent dat de rechter een uitspraak zal moeten gaan doen. Wanneer deze uitspraak komt, is nog niet zeker.

Onze mening
De Unie, de NVLT en CNV Vakmensen zijn niet erg gelukkig met deze gerechtelijke procedure. De rechtsgeldigheid van de cao lijkt niet ter discussie te staan, maar op basis van een mogelijk niet tijdige opzegging van de oude cao is het nu de vraag of over 2015 en een deel van 2016 de inhouding van een (beperkt) aantal ADV-dagen juridisch wel juist is.

Wij staan nog steeds achter de vorige cao. Een cao die niet zomaar tot stand is gekomen, maar na intensief overleg met en geaccordeerd door een ruime meerderheid van onze leden.

Tegenprestatie
Anders dan de collega’s van het FNV willen doen geloven, hebben De Unie, de NVLT en CNV Vakmensen de afspraak over het inleveren van ADV-dagen echt niet zomaar gemaakt. Wij snappen dat dit een moeilijke stap is geweest.

Maar…door deze afspraak wordt (voor een deel) bijgedragen aan een verdere reductie van kosten, zonder dat dit ten koste gaat van de inkomens. Deze reductie van kosten was een belangrijke voorwaarde voor nieuwe investeringen en dus groei van het bedrijf (onder andere de uitbreiding van het aantal vliegtuigen, dat in 2017 zal plaatsvinden). En groei zorgt uiteindelijk voor behoud van zoveel mogelijk werkgelegenheid en zelfs een verdere reductie van kosten (meer efficiency).

Daarnaast hebben we afspraken gemaakt over vrijwillig vertrek en een werkgelegenheidsgarantie. Vooral dat laatste is belangrijk, omdat daarmee niemand zomaar gedwongen ontslagen kan worden. In tijden dat Transavia het economisch nog steeds moeilijk heeft, is dat erg belangrijk!
Onverantwoord risico
De collega’s van het FNV hebben gekozen voor een ‘andere boodschap’ en een gang naar de rechter. Daarmee lijken ze alles bij het oude te willen laten en komen ook de goede afspraken uit de cao onder druk te staan. Mogelijk dus ook de werkgelegenheidsgarantie! Daarmee nemen ze in de ogen van De Unie, de NVLT en CNV Vakmensen een onverantwoord risico voor de toekomst van Transavia en jullie werkgelegenheid. Intussen zitten alle vier de bonden wel weer aan de tafel voor nieuwe cao. Maar daarmee is er wel een lastige situatie ontstaan, omdat een van de vier de afspraken uit de vorige cao dus niet erkent.

Het vervolg
Hoewel het er op lijkt dat de afspraken uit de vorige cao ook door de rechter zullen worden bevestigd, hebben wij toch besloten dat het verstandiger is om eerst tijdens het volgende geplande cao overleg (medio januari) weer verder te praten over de nieuwe cao. Begin januari wordt namelijk verwacht dat er iets meer duidelijkheid komt over de aangespannen rechtszaak. Hoewel we graag een nieuwe cao afsluiten, hebben we ook weer geen haast. Wij willen graag duidelijkheid en geen verrassingen. En zolang we geen nieuwe cao afspreken, blijft de oude cao voorlopig gewoon doorlopen, dus ook de werkgelegenheidsgarantie.

Geen gezamenlijkheid
Uiteraard betreuren we het dat de vakbonden bij Transavia op dit moment niet gezamenlijk kunnen optrekken. Er zijn meerdere pogingen gedaan om de verschillen van mening te overbruggen, maar helaas blijkt dat op dit moment niet mogelijk.

Mocht je vragen hebben of meer willen weten, neem dan gerust contact met mij op of met één van de kaderleden.

Wordt vervolgd!

Met vriendelijke groet,

Namens de NVLT onderhandelingsdelegatie

Huug Brinkers, Peter de Moor & Erik Kramer

Back To Top
Zoeken