Skip to content

Deadline tijdelijke afbouwcombinatie zware functies niet gehaald

Bouwen objectief en uitlegbaar systeem taaie materie

Tijdens de vorige cao-onderhandelingen hebben wij afspraken gemaakt over een nieuwe combinatie regeling voor medewerkers in zware functies, bestaande uit  8 jaar 80-90-100, de laatste 3 jaar keuze mogelijkheid voor RVU en een eenmalige uitkering op de AOW-datum.

Cao-partijen hadden afgesproken om voor 1 december 2023 te bepalen welke functies onder deze combinatie regeling zouden gaan vallen. Helaas is het niet gelukt om voor die tijd tot een afspraak te komen, maar wel werd de regeling vanaf 1 januari 2024 opengesteld met een voorlopige lijst. Een nieuwe deadline werd gesteld op 1 juli 2024. Maar ook deze deadline gaan we niet halen. In deze nieuwsbrief lichten wij toe waarom dit niet is gelukt.

Hoe zit het ook alweer?
De combinatie regeling geeft de mogelijkheid om vanaf 8 jaar voor AOW gebruik te maken van de 80-90-100 regeling en daarnaast vanaf 3 jaar voor AOW gebruik te kunnen maken van de RVU-regeling. Op de AOW-datum volgt dan nog een eenmalige uitkering ter hoogte van het bedrag dat KLM tijdens de RVU periode niet heeft betaald aan werkgever pensioenpremies (met een maximum van €30.000 bruto).

Deze afspraak staat náást de mogelijkheid om 80-90-100 te werken vanaf 5 jaar voor (vervroegde) pensionering, ook hier kan de laatste 3 jaar gebruik worden gemaakt van de RVU, maar zonder de extra eenmalige uitkering.

In december is afgesproken om tot een model te komen waarmee objectief kan worden bepaald of een functie onder de definitie ‘zware functie’ valt en daarmee valt onder de combinatie regeling. Dit model zou in een gezamenlijke werkgroep vorm krijgen. Wel is het voor bepaalde functies al mogelijk gemaakt om gebruik te maken van de tijdelijke afbouwcombinatie. KLM heeft vastgesteld dat bij deze functies sprake is van ‘evident verzwarende omstandigheden’. Deze lijst is in december 2023 door KLM gecommuniceerd:

-  Employee Animal Hotel
-  Employee HEA/BIG
-  Team member Buildup & Breakdown
-  Team member Control & Distribution
-  Team member EPS
-  Team member Import/Export
-  Team member Secure
-  Team member Transport
-  Team member Bagage Services
-  Team member Operations
-  Team member Operations BBL
-  Exterior Cleaner
-  Team member Turn Around

Er is door KLM aangegeven en afgesproken met de NVLT en collega bonden dat “als het model klaar is, het kan zijn dat er functies aan de lijst worden toegevoegd.”

Wat lukt er niet?
De wens vanuit de NVLT en de collega bonden is om een objectief weegmodel te maken dat uitlegbaar, eerlijk en vergelijkbaar tussen functies is. Dat is helaas nog niet gelukt. De uitkomsten van het tussentijdse model sluiten veel functies uit van deelname, terwijl deze uitsluiting wat ons betreft niet goed uitlegbaar is.

Het is heel jammer dat we na maanden van inspanning in de werkgroep niet met goed nieuws kunnen komen. Wij realiseren ons dat jullie graag uitsluitsel willen over mogelijke deelname aan de regeling.

Wij gaan ons de komende periode opnieuw maximaal inspannen om alsnog tot een model te komen dat wel voldoet aan de noodzakelijke criteria. Wij hopen hierover spoedig te kunnen communiceren.

Vragen

Als je nog verdere vragen en/ of opmerkingen hebt, stuur dan een mail naar nvlt@nvlt.org.

Met vriendelijke groet,
Bestuur NVLT

Nieuwsbrief Deadline tijdelijke afbouwcombinatie zware functies niet gehaald

Back To Top
Zoeken