Skip to content

Uitnodiging ledenraadpleging klm cao 9 okt

Beste NVLT leden,   Op 27 september jongstleden hebben de onderhandelingsdelegaties van de NVLT en de overige grondbonden – na 12 onderhandelingen - een gezamenlijk onderhandelingsresultaat bereikt met de KLM voor de nieuwe cao. Bijgaand treffen jullie de afspraken aan.…

Lees meer

klm protocol grond cao 2018-2019

Beste leden, Hieronder vindt u de protocol tekst klm grond cao 2018-2019. Op 9 oktober zal er een ledenraadpleging plaatsvinden waar wij de resultaten aan u zullen voorleggen. De uitnodiging hiervoor ontvangt u zo snel mogelijk.   Namens het bestuur,…

Lees meer

Onderhandelingsresultaat klm cao

Beste leden,   Vandaag op 27 sept heeft de onderhandelingsdelegatie van de NVLT een onderhandelingsresultaat bereikt met de KLM. Wij willen op 9 oktober een ledenvergadering houden waar jullie over het resultaat kunnen stemmen. Binnenkort krijgt u van ons de…

Lees meer

update KLM cao onderhandling 19 september 2018

Beste leden, Hierbij wil ik u meenemen in de voortgang van het cao-proces. Woensdag heeft alweer de 11e cao-onderhandeling dag plaatsgevonden, door verschillende agenda’s van betrokken partijen zijn wij niet instaat geweest om tot een onderhandelingsresultaat te komen. We hebben…

Lees meer

UPDATE CAO KLM

Na de nieuwsbrief die is verstuurd naar alle KLM leden over de stand van zaken in de CAO bij KLM zijn er alweer wat ontwikkelingen te melden. Hieronder een opsomming van de stand van zaken zoals het er nu voor…

Lees meer

AANMELDING NIEUWE LEDEN!

Beste leden en nieuwe leden, Zoals in een eerder bericht gemeld hebben wij wat problemen gehad met het aanmeld formulier nieuwe leden op onze website. Dit probleem is nu opgelost en vragen wij of de nieuwe leden die geen reactie…

Lees meer
Back To Top
Zoeken