Skip to content

Informatieve vergadering op 7 mei 2019 voor leden bij de KLM m.b.t. de nieuwe KLM cao.

Informatieve vergadering op 7 mei 2019 voor NVLT leden werkzaam bij de KLM m.b.t. de nieuwe KLM cao.

Beste leden

De huidige grond cao periode loopt eind mei 2019 af, dat betekend dat de onderhandelingsfase voor de nieuwe binnenkort van start gaat.

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat KLM het in 2018 wederom financieel uitstekend heeft gedaan, een resultaat wat tot stand is gekomen door de lage olieprijs, de inzet van de leden en de loonmatiging. Wij vinden dan ook dat hier een adequate positieve financiële waardering van de KLM bij hoort. Wij zien ook dat de tekorten van luchtvaarttechnici in de zin van grondwerktuigkundigen en monteurs bij E&M steeds grotere vormen gaat aannemen. De druk op de leden en de KLM operatie neemt hierdoor toe. Wij menen dan ook dat KLM er alles aan moet doen om nieuwe luchtvaarttechnici aan te nemen, een aantrekkelijkere financiële beloning is dan ook naar onze mening een “must”.

Gedachtes over “nivelleren” van bv. de winstdelingsregeling etc. van andere bonden vinden wij “ongepast en ongewenst” en gaat wat ons betreft niet gebeuren, de NVLT heeft alleen invloed op de KLM grond cao en niet op de andere cao domeinen. Elke nivelleringsactie zal er toe leiden dat onze leden er nu of in de toekomst er financieel op achter uit gaan!

Wij vragen jullie ideeën voor de komende cao periode.

Ook deze keer willen wij graag jullie ideeën m.b.t. de cao willen horen. Deze gedachtes zullen samen met de ideeën van de arbeidsvoorwaarde commissie AVC geïnventariseerd worden, welke dan met de kaderleden en bestuur beoordeeld worden.

Op de informatie vergadering zullen wij alvast de ideeën aan jullie presenteren, na de opmerkingen van de leden zullen de eindvoorstellen naar jullie toe worden gestuurd en de KLM hierover worden geïnformeerd.

Stuur je voorstellen voor 7 mei 2019 naar: info@nvlt.org

De vergadering is niet besluitvormend, uiteraard komen we bij jullie t.z.t. terug in een vergadering met het onderhandelingsresultaat bij de KLM.

Deze vergadering waarvan de datum uiteraard nu nog niet bekend is zal dan wel besluitvormend zijn, de leden “BESLISSEN”!

Wij willen jullie graag zien op 7 mei:

  • Om 10.00 in de vergaderzaal op de begane vloer, Stationsplein 326, Gebouw 144 (tegenover KLM Health services) Schiphol-Oost, parkeren kan op P57 (uitrijkaarten bij ons te verkrijgen)

of

  • Om 20.00 in het Dorpshuis, Snelliuslaan 35, Badhoevedorp

Tot op de vergadering

Het bestuur

Back To Top
Zoeken