Skip to content

Ledenraadpleging

Zoals al eerder aangekondigd zullen wij binnenkort een ledenraadpleging houden. De ledenraadpleging zal worden gehouden in twee speciale ledenvergaderingen die alleen toegankelijk zullen zijn voor leden werkzaam bij de KLM.

De onderwerpen zullen zijn:
1) cao voorstellen KLM (zie KLM intranet voor een uitgebreide presentatie).
2) Business Case GWK en boventalligheid

Beide vergaderingen zullen plaatsvinden op 17 mei. Een uitnodiging volgt zo snel mogelijk.

Blokkeer deze dag in jullie agenda!

Het bestuur

Back To Top
Zoeken