skip to Main Content

2016: versobering KLM pensioen

Eind 2014 zijn KLM en arbeidsvoorwaardelijke partijen overeengekomen om de per 2015 ingaande versoberde pensioenopbouw zoveel mogelijk te repareren. De overheid beperkte met ingang van 1 januari 2015 o.a. het opbouwpercentage voor het pensioen van 2,15% naar een maximum van…

Lees meer

Mobiliteit, hoe verder!

Ondanks dat we nog steeds geen duidelijkheid hebben over het vraagstuk “uitwisselbare functies” in relatie tot het afspiegelingsbeginsel om boventalligheid te bepalen binnen de KLM, willen we jullie toch even nader informeren over de status van de onderhandelingen. Na 20…

Lees meer

KLM OR verkiezingen

Op dit moment zijn we de kandidatenlijsten aan het opmaken voor de komende verkiezingen. Op 29 oktober hebben hier al melding van gemaakt. Jullie kunnen je nog tot 20 november kandidaat stellen voor de OR en GC's 20, 28 en…

Lees meer

Interne Mobiliteit KLM

Op 29 oktober hebben al geschreven over de toepassing van de High Performance Organisatie binnen KLM. We hebben dhr. Elbers gehoord. Een kwart van de managers en ondersteunende functies moet verdwijnen om de organisatie wendbaarder te maken en de kosten…

Lees meer
Back To Top
Zoeken