skip to Main Content

Berichtgeving KLM leden

Naar aanleiding van ons dispuut met KLM over de mobiliteitsafspraken 2015 die 4 bonden hebben gemaakt met KLM, willen we jullie middels deze nieuwsflits verder informeren over het standpunt van de NVLT. Na ons uitgebreid te hebben laten informeren en…

Lees Meer

Mobiliteit,…..en wat nu?

Op 4 februari hebben we een speciale ledenvergadering gehouden waarin we de afspraken zoals die op dit moment tussen bonden (niet NVLT) en KLM zijn overeengekomen hebben toegelicht. Naast bepalingen die er voor moeten zorgen dat het traject naar nieuw…

Lees Meer

2016: versobering KLM pensioen

Eind 2014 zijn KLM en arbeidsvoorwaardelijke partijen overeengekomen om de per 2015 ingaande versoberde pensioenopbouw zoveel mogelijk te repareren. De overheid beperkte met ingang van 1 januari 2015 o.a. het opbouwpercentage voor het pensioen van 2,15% naar een maximum van…

Lees Meer

Mobiliteit, hoe verder!

Ondanks dat we nog steeds geen duidelijkheid hebben over het vraagstuk “uitwisselbare functies” in relatie tot het afspiegelingsbeginsel om boventalligheid te bepalen binnen de KLM, willen we jullie toch even nader informeren over de status van de onderhandelingen. Na 20…

Lees Meer
Back To Top
Zoeken