skip to Main Content

Uitslag stemming transavia principeakkoord 2011 – 2013

Beste NVLT leden bij transavia.com Zoals jullie weten heeft de NVLT op 22 mei 2012 het principeakkoord voorgelegd aan haar transavia leden middels een ledenvergadering in Hangaar 5. Daar heeft een toelichting en stemming…

read more

NVLT Magazine voorjaar 2012

NVLT Magazine voorjaar 2012

read more

Principe akkoord voor een nieuw CAO 2011-2013 voor transavia.com grondmedewerkers.

Beste NVLT leden bij transavia, Op 4 april j.l hebben de bonden voor het laatst CAO onderhandelingen gevoerd met transavia over een nieuw CAO. In een marathon overleg van 09.00…

read more

Aan onze leden bij Martinair

Op 23 januari heeft de NVLT schriftelijk een aanvraag gedaan om bij Martinair erkenning te krijgen als CAO partij. Deze aanvraag heeft geleid tot een verkennend gesprek op 3 april…

read more

Eindrapport enquête meldingsbereidheid voorvallen burgerluchtvaart 2011

Eindrapport enquête meldingsbereidheid voorvallen burgerluchtvaart 2011. Enquête onder het Nederlandse luchtvaartpersoneel naar de meldingsbereidheid van voorvallen in de burgerluchtvaart.

read more

Vervolg CAO onderhandelingen bij KLM start nog niet!

In december 2011 is door de KLM en de NVLT een tussenstand bereikt in de CAO onderhandelingen. Die onderhandelingen moeten leiden tot een nieuwe CAO 2011. De CAO 2010-2011 liep…

read more
Back To Top