skip to Main Content

Juridische Zaken

NVLT start CAO art. 3.4 Geschillen procedure tegen KLM. Woensdag 11 september komen op verzoek van de NVLT, alle 8 vakbonden en de KLM samen inzake het toepassen van CAO…

Lees meer

KLM BEWEEGT NIET !!!!

Na 9 uur van overleg op donderdag j.l. hebben de gezamenlijke bonden het overleg wederom opgeschort. Het laatste bod van de KLM in dit overleg bedroeg 4% license-fee hetgeen niet…

Lees meer

Groepsgewijs werven of inlenen adviesplichtig

De ondernemingsraad dient door de KLM in de gelegenheid gesteld te worden advies uit te brengen over een voorgenomen besluit tot het groepsgewijze werven of inlenen van arbeidskrachten (WOR Artikel…

Lees meer

NVLT: License fee niet op basis van kostenneutraliteit

De NVLT verschilt van mening met de KLM en enkele van overige overlegpartijen, omtrent de criteria en betalingopbouw van een eventueel in te voeren license fee. Internationaal (V.S. en U.K.)…

Lees meer

NVLT in gesprek met KLM OR

De NVLT heeft als 'medeondertekenaar' van het vigerende CAO een verschil van mening met minstens een van de andere partijen (KLM) omtrent de toepassing van CAO Hoofdstuk XII Art.12.1 Disciplinaire…

Lees meer

Schriftelijke reactie tegen disciplinaire noodzakelijk

Ongeacht het al dan niet aanteken of uitstellen van een beroep tegen disciplinaire maatregelen (art. 12.2 ), is het van belang schriftelijk te reageren tegen de opgelegde maatregelen. De kern…

Lees meer
Back To Top