skip to Main Content

Gesprekken KLM cao gaan door

Op 20 en 21 september hebben we weer met KLM en weerknemersorganisaties gesproken en geprobeerd tot een cao te komen. Ook in deze twee dagen zijn we er weer niet…

read more

Detachering KLM Certifying Staff

In het kader van de sluiting van de 2e C lijn in hangaar 10 is afgesproken dat (een deel van) de overcapaciteit die dan ontstaan wordt gedetacheerd bij Martinair. 57…

read more

Van de MHP

“Nieuwe Tweede Kamer kan echt aan de bak” "Als de nieuwe volksvertegenwoordiging geloofwaardig wil overkomen, dan neemt ze de jongste stembusuitslag wèl serieus. Door met alternatieven te komen voor de…

read more

KLM sluit C lijn

Deze week zijn de medewerkers in hangaar 10 geïnformeerd over de aanstaande sluiting van de 2e C onderhoudslijn in hangaar 10. Deze C lijn verzorgt het FC onderhoud voor klanten,…

read more

Martinair weer op de rem!

Aan onze leden bij Martinair Na een tweede poging om als cao partij erkent te worden bij Martinair moeten we melden dat er wederom een afwijzing is ontvangen. Weer beschouwt…

read more

Gewijzigde statuten en huishoudelijke reglementen:

Op de algemene ledenvergadering van 14 maart is door de leden ingestemd met een wijziging in het contributiebesluit voor de vereniging NVLT en verlaging van de bijdrage aan de Stichting…

read more
Back To Top