skip to Main Content

KLM schadeclaim

Tijdens het overleg tussen de KLM en de Bonden op 2 augustus j.l., heeft de NVLT er de KLM op geattendeerd dat de schadeclaim, mogelijk zou kunnen leiden tot een…

read more

Benchmark Salarisberekening Grondwerktuigkundige (GWK)

Naar aanleiding van de diverse mediaberichten betreffende de hoogte van de GWK salarissen het volgende: De volgende bedragen komen uit de benchmark en zijn dus van toepassing op de z.g.…

read more

KLM wenst invoering variabele beloning

Tijdens de diverse formele en informele gespreksrondes van de afgelopen maanden, heeft de KLM haar plannen voor de invoering van de z.g. TCP methode (Performance Management) kenbaar gemaakt. De NVLT…

read more

Overleg met KLM opgeschort

Na langdurige onderhandelingen hebben de gezamenlijke bonden besloten het overleg met de KLM, betreffende de arbeidsvoorwaardelijke positie van de KLM technici, opgeschort. Vannacht om 02:30 uur zijn de onderhandelingen onderbroken…

read more

Wilde staking KLM technici

Een jaar nadat de KLM aan de werknemersorganisaties toegezegd heeft de beloning van haar Certifying Staff internationaal te vergelijken is zij nog steeds niet met een oplossing voor het conflict…

read more

Pensioenen

Beste leden, Vrijdag 5 juli jl. hebben de bonden een principe-overeenkomst bereikt omtrent het KLM- pensioen. Naar aanleiding van aanwijzingen van de Pensioen en Verzekeringskamer (PVK) betreffende bepalingen in het…

read more
Back To Top