skip to Main Content

Vervolg CAO onderhandelingen bij KLM start nog niet!

In december 2011 is door de KLM en de NVLT een tussenstand bereikt in de CAO onderhandelingen. Die onderhandelingen moeten leiden tot een nieuwe CAO 2011. De CAO 2010-2011 liep…

read more

NIEUWSBRIEF APRIL 2012

Uitkomsten Algemene Ledenvergaderingen Op 14 en 21 maart 2012 heeft het bestuur een aantal wijzigingsbesluiten aan de leden voorgelegd. Op de onderwerpen statutenwijziging, Wijziging huishoudelijk reglement, contributie en voortzetting aansluiting…

read more

21 maart; ledenvergadering deel twee

Op 14 maart hebben we niet het vereiste aantal leden in de vergadering gehad om de voorgestelde statutenwijziging te kunnen formaliseren. Daarvoor hadden we driekwart van de leden in de…

read more

HHR wijziging NVLT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT WIJZIGING 2012

read more

Statuten NVLT

STATUTENWIJZIGING 2012

read more

Er zijn grenzen aan wat wij voor jullie acceptabel vinden!

27 januari 2012 Beste Transavia leden, Zo maar even een paar feiten op een rijtje! • De cao liep al op 1 mei 2011 af • De afgelopen jaren is…

read more
Back To Top
Zoeken