skip to Main Content

Groepsgewijs werven of inlenen adviesplichtig

De ondernemingsraad dient door de KLM in de gelegenheid gesteld te worden advies uit te brengen over een voorgenomen besluit tot het groepsgewijze werven of inlenen van arbeidskrachten (WOR Artikel…

Lees meer

NVLT: License fee niet op basis van kostenneutraliteit

De NVLT verschilt van mening met de KLM en enkele van overige overlegpartijen, omtrent de criteria en betalingopbouw van een eventueel in te voeren license fee. Internationaal (V.S. en U.K.)…

Lees meer

NVLT in gesprek met KLM OR

De NVLT heeft als 'medeondertekenaar' van het vigerende CAO een verschil van mening met minstens een van de andere partijen (KLM) omtrent de toepassing van CAO Hoofdstuk XII Art.12.1 Disciplinaire…

Lees meer

Schriftelijke reactie tegen disciplinaire noodzakelijk

Ongeacht het al dan niet aanteken of uitstellen van een beroep tegen disciplinaire maatregelen (art. 12.2 ), is het van belang schriftelijk te reageren tegen de opgelegde maatregelen. De kern…

Lees meer

KLM schadeclaim

Tijdens het overleg tussen de KLM en de Bonden op 2 augustus j.l., heeft de NVLT er de KLM op geattendeerd dat de schadeclaim, mogelijk zou kunnen leiden tot een…

Lees meer

Benchmark Salarisberekening Grondwerktuigkundige (GWK)

Naar aanleiding van de diverse mediaberichten betreffende de hoogte van de GWK salarissen het volgende: De volgende bedragen komen uit de benchmark en zijn dus van toepassing op de z.g.…

Lees meer
Back To Top
Zoeken