skip to Main Content

Aan onze leden bij Martinair

Op 23 januari heeft de NVLT schriftelijk een aanvraag gedaan om bij Martinair erkenning te krijgen als CAO partij. Deze aanvraag heeft geleid tot een verkennend gesprek op 3 april waarin wij onze aanvraag tot erkenning hebben toegelicht. Op 8…

Lees Meer

NIEUWSBRIEF APRIL 2012

Uitkomsten Algemene Ledenvergaderingen Op 14 en 21 maart 2012 heeft het bestuur een aantal wijzigingsbesluiten aan de leden voorgelegd. Op de onderwerpen statutenwijziging, Wijziging huishoudelijk reglement, contributie en voortzetting aansluiting UOV, is door de algemene ledenvergadering positief gereageerd en daarmee…

Lees Meer
Back To Top
Zoeken